Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2004/2005 учебна година

Програмиране за напреднали II - INF297

Занятия - вторник, 14:40 - 16:10, 314 I; изпит - 22.06, сряда, 8:00, 314 І

Анотация Литература

Учебна програма, график за лекциите, учебни материали

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Вътрешноуниверситетстко състезание по програмиране
8.05.2005 г., неделя, 13 часа, 311 комп. зала, І корпус

Форми на оценяване:
А. Текущ контрол
Форма Седмица
Дата %
Състезание_1
9
26.04
20
Състезание_2
14 7.06
20
Тест 15 14.06
20
Решаване на задачите, дадени за всяко занятие
-
-
20
Участие във Вътрешноуниверситетстко
състезание по програмиране

7.05
20
Бонус за участие в XVII Републиканска Студентска Олимпиада по Програмиране
14.05

                       Общо

100
 
  Б. Семестриален изпит
Форма Дата %
Писмен изпит (Тест)20
Практически изпит (Състезание) 60
Устен изпит 20
                       Общо 100

Списък на студентите за присъствието им на занятията и текущ контрол

Правила за провеждане на състезания

Програмиране за напреднали II (самостоятелна работа) INF298

Консултации: вторник, 13:30-14:30, НБУ, 611 ІІ и
сряда, 13:30-16:30, ИМИ-БАН, 416
Или изпратете e-mail: nkirov<at>math.bas.bg

Подобни курсове в други университети:

Връзки за студентски състезания по информатика


      Последна промяна на 13 юни 2005 г.