Правила за провеждане на състезания по INF295 и INF297

1. Отборът се състои от 1 студент.
2. На всеки отбор се осигурява един компютър с необходимия софтуер.
3. Отборът може да използва всякаква печатна литература, но не и дискети, CD-та и др. подобни.
4. Програмира се на С или С++.
5. Състезанието трае 2 часа и се решават 4 задачи. Вход и изход на програмите са текстови файлове по строго зададен формат или стандартен вход и изход.
6. Когато отборът реши, че е готов с дадена задача, той веднага дава решението (EXE файл) на журито, което в рамките на 5 минути проверява решението с тестови примери. Веднага се обявява публично (на всички отбори) резултата от проверката. Той може да бъде:
- AC (accepted) вярно решение;
- TL (time limit) програмата работи много време, вероятно неефективен алгоритъм;
- WA (wrong anser) грешно решение на някои от примерите на журито;
- RT (run-time error) грешка по време на изпълнение;
- PE (presentation error) програмата дава решение, но изходът не е по зададения формат.
7. Класирането на отборите става по брой решени задачи и по времето на представяне на вярното решение на журито. За всяко представено невярно решение на отбора се добавя наказателно време от 20 минути, ако за съответната задача е представено и вярно решение.
8. По време на състезанието резултатите на отборите и временното класиране се обявяват на всички. При завършване на състезанието временното класиране става окончателно.