Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2004/2005 учебна година

Проект по програмиране за напреднали II - INF298

(самостоятелна работа)


 Литература
 Курсови проекти - указания Курсови проекти - списък

Консултации:  ИМИ-БАН - 416.
Или изпратете e-mail: nkirov<at>math.bas.bg
HTML Code Tutorial - Free Reference Guide for Help with HTML Tags Including Form, Frames, Tables, and more!

 Списък на студентите

  Примерен проект

 Програмиране за напреднали II - INF297


Последна промяна на 27 април 2005 г.