Програмиране за напреднали ІІ (самостоятелна работа) - INF298

Курсови проекти

Задача
ф.н. Дата на получаване Оценка
1.
Семинарна зала
П=++A; 8.4.8


2. Крайпътни дървета П=++A; 8.4.9 F22752
Христиан Тодоров
08.06.2006
6
3.
Разрязване на материали
П=++A; 8.4.10


4. Зациклен израз П=++A; 8.4.11


5. Домино-редица  П=++A; 8.4.12 F03758
Павлин Дилков


6. Трионообразна редица П=++A; 8.4.13


7.
...
С П=++A е означена книгата на П. Наков и П. Добриков "Програмиране = ++ Алгоритми;", където се намират условията на проектите, анализ и примерни решения.