VII. Литература на български език за С++, алгоритмите и програмирането

Учебници по програмиране със С++

    [1] Кай Хорстман, Принципи на програмирането със С++, ИК Софтех, София, 2000.
 [http://www.horstmann.com/]

    [2]  Магдалина Тодорова, Програмиране на С++ (част първа и част втора), Сиела, София, 2002.
    Книгата съдържа изложение на трисеместриалния курс по програмиране с модули: Увод в програмирането, структури от данни и програмиране и Обектно-ориентирано програмиране за студентите от специалност "Информатика" на Факултета по математика и информатика на СУ "Св. Кл. Охридски". В нея разглеждането на основните конструкции на конвенционалното и обектно-ориентираното програмиране е съчетано с изучаването на езика С++. Специално внимание е отделено и на актуалното в теоретично отношение направление на компютърната наука - синтезиране на програми.  Предложен е подход за синтезиране на програми от подмножеството на езика С++, наречен метод  на преобразуващите предикати.  [www.pe-bg.com/book]
    [3] Магдалина Тодорова, Програмиране на С++ (част втора), Сиела, София, 2002.
    [4] Авторски колектив, Ръководство по програмиране и използване на компютри (част втора С++), Сиела, София, 2001.
    Това ръководство е пособие за втората част на  дисциплината "Програмиране и използване на компютри" за студентите от Техническия  университет - София, в която се изучават принципите на обектно-ориентираното програмиране. В ръководството са включени много примери и задачи за самостоятелна работа. За илюстрация на примерите е използван програмния език С++. [www.pe-bg.com/book]
    [5] Димитър Богданов. Обектно ориентирано програмиране, Техника, 1998.
    Предлага изчерпателно изложение на езика за програмиране С++ от 1996-97 година, преди да бъде уточнен стандарта на С++. Предполага познания по езика С.

Книги за С++ на български език

     [6] Бьорн Строустроп, Програмният език С++. Специално издание. Том 1 и 2, ИК "Инфодар", София, 2001. [http://www.research.att.com/~bs/homepage.html]
    Написана от Бьорн Строустроп, създателят на C++, това е най-четената кнга в света на C++. Съдържа стандарта на С++. Трудна да начинаещи.
    [7] Хърбърт Шилд, Грег Гантъл, Всичко за Borland C++ Builder, ИК "Алекс софт", 2001.
    Най-изчерпателното ръководство за Borland C++ Builder. Може да се пишат както конзолни приложения, така и приложение в графична среда на Microsoft Windows. Включва стандарта на С++.
    [8] Хърбърт Шилдт, C++ - Практически самоучител, ИК "СофтПрес", 2001.
    Много добра книга. Покрива стандарта на С++. Предполага известни знания по С.
    [9] Колектив на СофтПрес,  Езикът C++ , СофтПрес, 2001.
    Много кратко ръководство. Може да се използва евенуално като справочник. Не покрива напълно стандарта на С++.
    [10] Ал Стивънс, Клейтън Уолнъм. С++ библия, ИК "Алекс софт", 2000.
    Написан от двама известни специалисти в програмирането, той ви води от основните изграждащи
блокове на С++ - до най-важните нововъведения на стандарта АNSI/ISO.
    [11] Чък Сфар, Microsoft Visual C++ 6.0, ИК "СофтПрес", 2000.
    Ако искате да програмирате в Microsoft Windows, тази книга е един добър избор. От нея се научава: програмиране в Microsoft Windows, езика за програмиране C++ и MFC (Microscoft Foundation Class Library). Включва стандарта на С++ с допълнения от Microsoft.
    [12] Брайън Овърленд, C++ на    разбираем език, ИК "Алекс софт", 1999.
    Може да се използва като справочник. Не спазва стандарта на езика С++.

Книги с алгоритми на български език

    [13] Лендерт Амерал, Алгоритми и структури от данни в С++, ИК "Софтех", 2001.
 [http://home.planet.nl/~ammeraal/]
    Езикът С++ предоставя възможности за решаване на широк крьг от задачи по програмиране. Целта на тази книга е да разшири и задълбочи опита на програмистите чрез представяне на голям брой алгоритми, повечето от които са реализирани като готови за изпълнение (и независими) програми. [http://www.bgbook.dir.bg/book.php3?ID=6113]
    [14] Робърт Седжуик, Алгоритми на С. Том 1 и 2, ИК "Софтех", София, 2002.
 [http://www.cs.princeton.edu/~rs/]
    "Това е една изключително добра книга, която всеки обикновен програмист, дори без познания по математически анализ или теория на алгоритмите, може да вземе в ръце и да извлече максималното от нея."— Стив Съмит, автор на „Стандартни въпроси по С програмиране" .
   " Седжуик има истински талант да обяснява сложните концепции по достъпен начин. Използването на реални програми с код, по-малък от страница, който може да бъде разбран много леснo, е абсолютен плюс. Фигурите, програмите и таблиците изключително много спомагат за изучаването и придобиването на опит от страна на читателя; именно тe пpeвръщат тази книга в компютърна класика."— Уилям А. Уард, Университетът HS Южна Алабама.
    Изключителна книга. Дори лошия превод не я прави по-малко ценна.
    [15] Емил Келеведжиев, Динамично опримиране, Мусала Софт и Анубис, София 2001.
 [http://www.math.bas.bg/~keleved/]
    Много добра книга. Повечето примери са на С.
    [16] Преслав Наков, Основи на компютърните алгоритми, TopTeam Co., 2000.
    Настолната книга на повечето състезатели по програмиране. Алгоритмите са на Pascal.
    [17] Никлаус Уирт, Алгоритми + структури от данни = програми, Техника, София, 1980. (Оригинал: Niklaus Wirth, Algorithms + Data Structures = Programs, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, 1975.)
 [http://www.cs.inf.ethz.ch/~wirth/] Класика. Използва се езика Pascal.
    [18] Джон Монтаг, Ноа Суджанен, Интервюта за програмисти,  ИК "Софтех", София, 2002.
    Задачите в тази книга ще бъдат предизвикателство за вашите програмистки умения и ще ви помогнат да се справите блестящо с интервюто за работа като програмист! [www.bgbook.dir.bg/book.php3?ID=8843]    За материали по програмиране и С++ в Интернет, виж
http://www.math.bas.bg/~nkirov/2003/links-c++.html