Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2004/2005 учебна година

Програмиране за напреднали I - INF295

Занятия - вторник, 8:00-9:30 часа, компютърна зала 311 I
Анотация Литература

Учебна програма, график за лекциите, учебни материали

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Вътрешноуниверситетстко състезание по програмиране
12 декември 2004 г., 9:30 часа, 311 компютърна зала
  • Регистрация на отборите: до 7. декември, доц. П. Асенова, 611 каб., ІІ к.
  • Правила за провеждане на състезанието: кратки и пълни

Форми на оценяване:
А. Текущ контрол
Форма Седмица No.
Дата %
Тест_1 7 16.11
20
Състезание_1: задачи, тестове, резултати
8 23.11
20
Състезание_2: задачи A, B, C, D
14 11.01
20
Тест_2 15 18.01
20
Решаване на задачите, дадени за всяко занятие
-
-
20
                       Общо

100
  Б. Семестриален изпит
Форма Дата %
Писмен изпит (Тест_1 + Тест_2)40
Практически изпит (Състезание) 40
Устен изпит 20
                       Общо 100

Списък на студентите за присъствието им на занятията и текущ контрол   Конспект

Правила за провеждане на състезания

Програмиране за напреднали I (самостоятелна работа) INF296

Консултации: вторник, 9:30-11:10, НБУ - 611 II или понеделник, 9:30-11:30, ИМИ-БАН - 416.
Или изпратете e-mail: nkirov<at>math.bas.bg

Подобни курсове в други университети:

Връзки за студентски състезания по информатика


Последна промяна на  11 януари 2005 г.