Програмиране за напреднали I - INF295

Учебна програма


Тема
Дата
1.
Техника на програмирането на C и C++ за състезания по програмиране
5.10
2.
Основни техники за вход и изход в С и С++ :
- стандартен вход и изход;
- пренасочване на входа и изхода;
- четене и записване в текстови файлове.
Цели числа, представяне в десетична и двоична бройни системи.
12.10
3.
Прости числа.
Мерсенови и съвършенни числа.
19.10
4.
Рекурсия и итерация:
- факториел;
- редица на Фибоначи;
- най-голям общ делител;
- най-малко общо кратно.
26.10
5.
Основни комбинаторни алгоритми:
- пермутации;
- вариации;
- комбинации.
2.11
6.
Оценка и сложност на алгоритми
9.11
7.
Тест_1
Задачи за упражнение за състезанието;
тестови примери - a.inp и b.inp
решения на тестовите примери - a.out и b.out
16.11
8
Състезание_1: задачи, тестове, резултати 23.11
9.
Сортиране - общи положения; сортиране чрез сравнение 30.11
10.
Сортиране чрез трансформация 7.12
11.
Анализ на задъчите от вътрешноуниверситетското състезание.
Последователно търсене
14.12
12.
Двоично и фибоначиево търсене 21.12
13.
Динамично оптимиране - прости случаи
04.01
14.
Състезание_2: задачи A, B, C, D 11.01
15.
Тест_2 и оформяне на крайни оценки
18.01

ИзпитПоследна промяна на 3 януари 2005 г.