12. Двоично и фибоначиево търсене [4]


** Двоично търсене (разделай и владей) [4.3, стр. 239]

** Фибоначиево търсене [4.4, стр. 241]Задача 12.  а) Да се намери 1 по-тежко топче измежду n топчета, от които n - 1 имат еднакво тегло с минимален брой претегляния на везна без тежести.
    б) В коридор са наредени 100 шкафчета. Започвате, като отваряте всичките 100 шкафчета. След това затваряте всяко второ шкофче. После отивате до всяко трето шкафче и го затваряте, ако е отворени или го отваряте, ако е затворено. Продължавате така с всяко четвърто, пето и т.н. Колко шкафчета са останали отворени след стотното преминаване по коридора?