2b. Основни техники за вход и изход в С и С++ :

- пренасочване на входа и изхода;

Пренасочване на стандартни вход и изход със средствата на ОС - DOS и всяка Unix-like операционна система.

Файл с програма на C или C++ със стандартни вход и изход: prog.exe
Текстов файл с входните данни за програмата: test1.inp
Изпълнение на програмата:
prog <test1.inp >test1.out
Текстов файл, произведен от програмата при това изпълнение: test1.out