1. Техника на програмирането на C и C++

Задача 1: Дадена е редица от цели числа a1, a2, ..., an и следните суми:

S1 = a1 + a2 + ... +  an

S2 = a1 + a3 + a5 + ...

S3 = a1 + a4 + a7 + ...

...

Sn = a1.

Да се намери и изведе максималната от тези суми