Резултати:
Отбор
Минути
Задача
Отговор
Тодор
22
B
OK
Даниел
37
A
OK
Тодор
42
D
OK
Дарин
46
B
OK
Павлин
47
A
PE
Павлин
49
A
OK
Милен
50
A
WA
Ивайло Й.
60
B
WA
Милен
62
A
WA
Ивайло Й. 65
B
WA
Християн
68
B
OK
Даниел
68
B
WA
Милен
69
A
OK
Павлин
75
B
OK
Ивайло М.
76
A
WA
Кирил
90
A
WA
Ивайло М.
90
A
OK


Отбор
No
A
AA
B
BB
C
CC
D
DD
Брой
Време
Класиране
Даниел 6
37
0


1
37
3
Дарин 7


46
0
1
46
4
Ивайло М. 10
90
20


1
110
7
Иван
11
0


Кирил
13
0


Милен 14
69
40


1
109
6
Николай
16
0


Павлин
17
40
20
75
0
2
135
2
Тодор
21


22
0


42
0
2
64
1
Християн
22


68
0
1
68
5
Ивайло Й.
23
0