2d. Цели числа, представяне в десетична и двоична бройни системи.

Брой цифри на естествено число [стр. 33].
Сума от цифрите на естествено число.

Задача 2: Да се намери броя на нулите в двоичното представяне на цяло положително число, по-малко от 256. Да се използва стандартни вход и изход. Например при вход 2, изходът е 1; при вход 255, изходът е 0. 

Брой на цифрите на произведение [1.1.2, стр. 39].

Задачи, давани на състезания по програмиране: Binary Palindroms