3b. Мерсенови и съвършенни числа.

Едно просто число се нарича Мерсеново, ако може да се представи във вида: 2p- 1, където p е просто [1.1.4, стр. 47].
Едно число се нарича съвършено, ако е равно на сумата от всички свои делители [1.1.4, стр. 48].

Теорема (Ойлер). Ако 2p-1 е просто, то 2p-1(2p- 1) е съвършено.
Аритметика за големи числа.
Пример: Сума на две числа, записани като C-низове.