2a. Основни техники за вход и изход в С и С++ :

- стандартен вход и изход;

1. Стандартен вход за езика C
scanf("<форматиращ спецификатор>",<адрес на променлива>);
Пример:
int ik;
unsigned uk;
long lk;
unsigned long ulk;
double dk;
scanf("%d %u %ld %lu %lf", &ik, &uk, &lk, &ulk, &dk);

2. Стандартен изход за езика C
printf("<форматиращ спецификатор>", <променлива>);
Пример:
int ik = -10;
unsigned uk = 10;
long lk = -1000000;
unsigned long ulk = 1000000;
double dk = 2.52;
printf("%d %u %ld %lu %lf\n", ik, uk, lk, ulk, dk);

3. Стандартен вход за езика C++
cin >> <име на променлива>;
Пример:
int k;
cin >> k;

4. Стандартен изход за езика C++
cout << <име на променлива>;
Пример:
int ik = -10;
unsigned int uk = 10;
long lk = -1000000;
unsigned long ulk = 1000000;
double dk = 2.52;
cout << ik << " " << uk << " " << lk << " "
     << ulk << " " << dk << "\n";