Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2004/2005 учебна година

Операционни системи

Лекции: четвъртък, 13:30-15:15, 544
Изпити: 16 и 17 юни, 6 и 7 юли, 1 и 2 септември !

image Анотация, литература, връзки

imageУчебна програма - лекции
(Една лекция е 2 часа + 2 часа самостоятелна работа на студентите)

image Някои лекции - по-подробно и с картинки (за ученици)

image Учебна програма - лабораторни упражнения
(Едно упражнение е 2 или 3 часа в компютърна зала + 1 или 2 часа самостоятелна работа на студентите с компютър)

По време на семестъра се дават 2 домашни работи - по 6 часа извънаудиторна заетост на студентите за подготовка на домашните. Провеждат се 2 контролни - по 5 часа извънаудиторна заетост на студентите за подготовка за контролните. Семестриалният изпит включва тест и писмен изпит. Крайната оценка се формира от 6-те получени оценки, като от двойка на теста следва и обща оценка 2. Поправителният изпит се състои от контролно (на компютър), тест и писмен изпит.

image Конспект

image  Въпросите на теста от 2003/2004 учебна година.
Дадени са и по 2 примерни отговора, като с + е означен "верен отговор", а с - "грешен отговор".


  Последна промяна на 20 май 2005 г.