Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2004/2005 учебна година

INF333 Обектно ориентирано програмиране - C++

Лекции: петък, 11:20-13:45, 217 І
Упражнения: четвъртък, 8:00-9:30, 9:40-11:10, 315 (хон. ас. Стефан Пулов)

Дати за изпит: 3.05.2005, вторник, 9:00 часа, 611 - 2 корпус; ...

Анотация и литература
Учебна програма, график за лекциите, учебни материали
Упражнения - график, учебни материали, домашни
Тестове: Първи тест & Втори тест & Трети тест
Курсови задачи: Първа & Втора & Трета

Консултации: вторник, 9:30-11:10, НБУ - 611 II или понеделник, 9:30-11:30, ИМИ-БАН - 416.
Или изпратете e-mail: nkirov<at>math.bas.bg

Конспект и примери (учебни материали)
Точкова система за оценка
Присъствие на студентите на лекции
Резултати на студентите
Връзки (материали по С++ и ООП)

Учебник: H.M.Deitel, P.J.Deitel, C++ How to Program, Fourth edition, Prentice Hall, 2002.
Preface Table of Contents Tour of the Book
Chapter 5. Pointers and Strings Chapter 9. Object Oriented Programming: Inhetitance
 Chapter 16. Web Programming with CGI

The cplusplus.com tutorial (Complete C++ language tutorial)

Последна промяна на 6 януари 2005 г.