INF333 Обектно ориентирано програмиране - С++

Резултати на студентите

No Фак. No Име, презиме, фамилия 29.10
5.11
19.11

1 F18334 Антон Стефанов Богданов -
-
-

2 F20011 Асен Руменов Стоичков +
-
+

3 F08132 Божидар Кирилов Миленов -
-
-

4 F17836 Борис Юрданов Назаров -
-
-

5 F22131 Валери Цецов Димитров -
-
+

6 F20655 Виктор Елевтериев Елевтеров -
-
-

7 F19601 Григор Неделчев Михнев -
-
-

8 F20208 Даниел Йорданов Андонов +
+
+

9 F22751 Дарин Веселинов Тодоров +
+
+

10 F19983 Деян Бойков Георгиев -
-
+

11 F16333 Димитър Данчов Хаджиев -
-
-

12 F24139 Димитър Иванов Димитров -
-
-

13 F22808 Емануил Христов Христов -
-
-

14 F21777 Ивайло Емилов Илиев -
-
-

15 F25555 Ивайло Максимов Макариев +
+
+

16 F21458 Иван Вълков Иванов -
-
-

17 F20289 Иван Цанков Харалампиев -
+
+

18 F20926 Кирил Георгиев Йончев +
-
-

19 F20989 Милен Богданов Самуилов -
-
-

20 F19959 Милен Василев Димитров -
-
+

21 F22169 Мишел Арам Тютюнджан -
-
-

22 F22475 Мохамед Рашад Абдула -
-
+

23 F20732 Николай Красимиров Тихов -
-
-

24 F21119 Николай Младенов Яцино +
-
-

25 F21923 Павел Викторов Богатинов -
-
-

26 F03758 Павлин Василев Дилков +
+
+

27 F16496 Пламен Цветанов Каменов +
+
+

28 F22846 Радослав Кирилов Колев -
-
-

29 F20846 Светозар Атанасов Филипов -
-
-

30 F16699 Стефан Лъчезаров Костадинов +
+
+

31 F20489 Стойко Димитров Драгнев -
-
-

32 F19952 Тодор Димитров Балабанов +
+
+

33 F22752 Христиан Веселинов Тодоров +
+
+

34 F17363 Христо Вангелов Христов -
-
-

35 F20236 Чавдар Емилов Ангелов -
-
+
11
9