INF333 Обектно ориентирано програмиране - С++

Резултати на студентите

No Фак. No Име, презиме, фамилия Тест_1
Дом_1
Контр_1
Тест_2 Дом_2 Контр_2 Тест_3 Дом_3 Контр_3 Сума
до тук
Устен
изпит
Общо
точки


MAX
10
5
5
10
5
5
20
10
10
=80
20
=100/6
1 F18334 Антон Стефанов Богданов -
-
-
-
-
-
8

2 F20011 Асен Руменов Стоичков 2
2
3
5
-
-
-

3 F08132 Божидар Кирилов Миленов -
-
-
-
-
-
-

4 F17836 Борис Юрданов Назаров -
-
-
-
-
-
-

5 F22131 Валери Цецов Димитров 2
-
-
-
-
-
-

6 F20655 Виктор Елевтериев Елевтеров -
-
-
0
-

-

7 F19601 Григор Неделчев Михнев -
-
-
-
-
-
-

8 F20208 Даниел Йорданов Андонов 7
5
4
7
-
2
7

9 F22751 Дарин Веселинов Тодоров 9
5
5
10
5
5
18

10 F19983 Деян Бойков Георгиев 8
-
-
7
-
-
-

11 F16333 Димитър Данчов Хаджиев -
-
-
-
-
-
-

12 F24139 Димитър Иванов Димитров -
-
-
-
-
-
-

13 F22808 Емануил Христов Христов -
-
-
-
-
-
-

14 F21777 Ивайло Емилов Илиев -
-
-
-
-
-
-

15 F25555 Ивайло Максимов Макариев 9
5
5
8
5
5
16

16 F21458 Иван Вълков Иванов -
-
-
-
-
-
-

17 F20289 Иван Цанков Харалампиев 8
-
4
7
-
1
8

18 F20926 Кирил Георгиев Йончев -
4
5
-
-
-
12

19 F20989 Милен Богданов Самуилов -
3
4
5
2
4
10

20 F19959 Милен Василев Димитров 7
-
-
-
-
-
-

21 F22169 Мишел Арам Тютюнджан -
-
-
-
-
0
-

22 F22475 Мохамед Рашад Абдула 0
-
-
2
-
-
-

23 F20732 Николай Красимиров Тихов -
-
-
-
-
-
-

24 F21119 Николай Младенов Яцино -
-
4
2
-
-
7

25 F21923 Павел Викторов Богатинов -
-
-
-
-
-
-

26 F03758 Павлин Василев Дилков 9
5
5
8
5
5
15

27 F16496 Пламен Цветанов Каменов 7
-
0
5
-
1
12

28 F22846 Радослав Кирилов Колев -
-
-
-
-
-
-

29 F20846 Светозар Атанасов Филипов -
-
-
-
-
-
-

30 F16699 Стефан Лъчезаров Костадинов 7
3
5
6
-
-
15

31 F20489 Стойко Димитров Драгнев -
-
-
-
-
-
-

32 F19952 Тодор Димитров Балабанов 10
5
5
5
5
5
19
10
6
= 70
20
=90/6
33 F22752 Христиан Веселинов Тодоров 10
3
5
8
5
5
18

34 F17363 Христо Вангелов Христов -
-
-
-
-
-
-

35 F20236 Чавдар Емилов Ангелов 0
-
-
-
-
0
-Активност на студентите:
15
10
13
15
6
11
13