Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2013/2014 учебна година

CITB201 Обектно-ориентирано програмиране (C++)


CITB201 Н. Киров
Четвъртък, 9:40, 305-2
Изпит: 1.07, вторник, 13:00, 111-2
CITB202 Обектно-ориентирано проектиране със С++: В. Иванова
Четвъртък: 1 гр. 8:00, 2 гр. 11:20, 3 гр. 13:00, всички в 702-2; Вторник: 5 гр. 9:40, 6 гр. 11:20, всички в  01-2


Консулатция за теста: 21.03, петък, 18:00, 207-1.
Консулатция за теста: 29.04, вторник, 16:20, 405-1.
Консулатция за теста: 4.06, сряда, 16:20, 607-2. 

-> Литература
-> Правила за оценяване && подробно представяне на системата на преподаване и оценяване по програмиране
->Учебна програма, график за лекциите, учебни материали
->Moodle
->Списък на студентите: присъствие и текущ контрол

CITB201 На дата:

CITB202 До дата:

CITB202 На дата:
->Първи тест 27.03

->Първо домашно  [Moodle]


->Първо контролно
1-3 гр.: 27.03
->Втори тест 8.05

->Второ домашно [Moodle]


->Второ контролно
->Трети тест  5.06

->Трето домашно [Moodle]


->Трето контролно

-> Ubuntu is a free, open source Linux-based operating system that starts with the breadth of Debian and adds regular releases (every six months)

-> Windows installer for Ubuntu Desktop

-> The cplusplus.com tutorial (Complete C++ language tutorial)

->Debugging with GDB: Кратко практическо ръководство за работа с GDB

-> Среди за програмиране за MS Windows: Dev-C++Code::Blocks
Последна промяна на 8 юли 2014 г. nkirov<at>nbu.bg github
math