Николай Киров - Преподаване

Структури от данни и програмиране: C++


Анотация и литература
Учебна програма
График за лекции
Тестове: I тест | II тест | III тест
Курсови задачи
Конспект (new)
Точкова система за оценка
Връзки (материали по С++ и ООП)
Back to Преподаване Последна промяна: 22 юни 2001 г.