Структури от данни и програмиране: C++

Анотация

    Структури от данни  и програмиране е основен курс за студентите I курс (втори семестър) от специалност Информатика за 2000/2001 уч. година. Основна цел на курса е да се овладеят средствата и методите на езика C++, свързани с моделиране на структури от данни.
    Курсът включва въведение в обектно-ориентираното програмиране: класове, потоци и наследственост. Разглеждат се основни алгоритми - сортиране, търсене и рекурсията като метод за програмиране. Изучават се линейни структури от данни и двоични дървета. Засегнати са и основни техники на програмирането на С++ като разделяне на програмата на модули, разделно компилиране и организиране на проекти. Естествено продължение на този курс е курсът Обектно ориентирано програмиране: С++, който се чете III семестър.
    Придобитите знания се използват и от други курсове по информатика, програмиране и бази данни. Студентите трябва да се слушали курса Въведение в програмирането.
    Курсът ще се води главно по учебника на Кай Хорстман [6].

Литература

1. П. Азълов, Ф. Златанова, Структури от данни, София, 1987.
2. Димитър Богданов. Обектно ориентирано програмиране, Техника, 1998.
3. Стенли Липман. Езикът С++ в примери, Колхида Тренд КООП, 1993.
4. Брайън Овърленд, C++ на разбираем език, ИК "Алекс софт", 1999.
5. Никлаус Уирт, Алгоритми + структури от данни = програми, Техника, София, 1980. (Оригинал: Niklaus Wirth, Algorithms + Data Structures = Programs, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, 1975.)
6. Кай Хорстман, Принципи на програмирането със С++, ИК Софтех, София, 2000.
7. H. M. Deitel, P. J. Deitel. C++ How to Program, Prentice Hall, 1994.
8. Nell Dale, Chip Weems, Mark Headington. Programming and Problem Solving with C++, Jones and Bartlett Publ., 2nd edition, 1997.
9. James F. Korsh, Data Structures, Algorithms and Program Style, PWS Computer Science, Boston, 1986.