Структури от данни и програмиране: C++

График за лекции

Теми Дата-БСУ Дата-ЮЗУ
1. Класове 
-- Обособяване на класове 
-- Интерфейс и капсулиране 
-- Членове-функции на класа 
-- Конструктори по подразбиране и конструктори с параметри 
-- Достъп до полетата с данни 
-- Принципи на обектно-ориентираното програмиране 
05.03 
06.03 
(7)
01.03 
08.03 
(6)
7/7/45
2.  Масиви  
-- Дефиниране и използване на масиви 
-- Масивите като параметри 
-- Масиви от символи 
-- Двумерни масиви 
07.03 
(4)
15.03 
22.03 
(6)
4/11/45
3. Потоци  
-- Четене и запис в текстови файлове 
-- Текстови потоци 
-- Аргументи от командния ред 
-- Произволен достъп 
19.03 
(3)
29.03 
(3)
3/14/45
4. Модули 
-- Разделно компилиране 
-- Създаване на заглавни файлове 
-- Разделяне на програмата на няколко първични файла 
-- Поделяне на променливи между модули 
-- Проекти 
20.03 
(4)
05.04 
(3)
4/18/45
5а. Алгоритми 1 
-- Сортиране чрез селекция 
-- Измерване на времето за работа и анализ на ефективността на алгоритъма за сортиране чрез селекция 
-- Сортиране чрез сливане 
-- Анализ на алгоритъма за сортиране чрез сливане 
-- Търсене в несортирани и сортирани данни 

* Първи тест БСУ - 02.04, 8:15, ЮЗУ - 19.04, 9:30  

5б. Алгоритми 2 
-- Двоично търсене 
-- Търсене и сортиране на реални данни 
-- Бързо сортиране 
-- Непряка рекурсия 
-- Ефективност на рекурсията 

21.03 
02.04 
(8) 
12.04 
19.04 
(6)
8/26/45
6. Въведение в структурите от данни  
-- Свързани списъци 
-- Указатели и динамична памет 
-- Реализация на свързани списъци - класове, итератори, операции  [лекция на Томов]
-- Топологично сортиране 
-- Предефиниране на оператори 
-- Шаблони 

* Втори тест 5.04-28.05

03.04 
14.05 
(7)
26.04 
03.05 
(6)
7/33/45
7. Наследяване  
-- Производни класове 
-- Конструктор на базов клас 
-- Викане на член-функция на базов клас 
-- Полиморфизъм 
-- Виртуални функции 
-- Връзки между класове 
15.05 
16.05 
(7)
10.05 
17.05 
(6)
7/40/45
8. Още структури от данни  
-- Стек и опашка 
-- Двоични дървета 
29.05 
(5)
31.05 
07.06 
(6)
5/45/45
    Общо: 45 42