Николай Киров - Преподаване

Обектно ориентирано програмиране: C++


Анотация и литература
Учебна програма
График на лекциите и примери към лекции
Тестове: Първи тест | Втори тест | Трети тест
Курсови задачи ЮЗУ || БСУ-4 || БСУ-2 && Общи && специфични изисквания за курсовата задача
Конспект
Точкова система за оценка
Връзки (материали по С++ и ООП)
Учебник: H.M.Deitel & P.J.Deitel, C++ How to Program, Prentice Hall, 1994.
Back to Преподаване Последна промяна: 5 януари 2001 г.