Николай Киров - Преподаване

Въведение в програмирането: C++

Лекции
Практикум (БСУ)
Анотация и литература Анотация
Учебна програма Учебна програма
График за лекциите График за занятията
Курсови задачи (ЮЗУ) Курсови задачи (БСУ)
Първи тест | Трети тест Втори тест
Конспект
Точкова система за оценка Система за оценка

Links: От Мрежата за С++ и ООП | Учебник: К. Хорстман, Принципи на програмирането със С++, ИК Софтех, София, 2000 г. | Поръчка на книгата по Интернет | Библиотеките към книгата | Cay Horstmann's Home Page!


Back to Преподаване Последна промяна: 3 януари 2001 г.