Николай Киров - Преподаване

Програмиране на C++


Литература
Примери към лекции (класове)
Тест
Конспект
Курсови задачи
Указание за изпълнение и защита на курсова задача
Точкова система за оценка
Връзки (материали по С++ и ООП)
Back to Преподаване Последна промяна: 27 ноември 2000 г.