Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2011/2012 учебна година

CSCB010 Програмиране за напреднали [2011/2012]

Занятия: четвъртък, 8:00 , 304 II
Семестриален изпит: 1.02.2012, 8:00, 313 I 
На 20.10, четвъртък занятие няма да има. Отучването ще се определи допълнително.
Отучване на 13.11, неделя, 9:40, 417-1
За участие в състезанието по програмиране на 19.11, събота, 14 часа, ИМИ, 164, моля изпратете заявка по е-мейла на nkirov<at>nbu.bg! до 17.11, четвъртък! Вижте списъка на участниците тук.
За участие в състезанието по програмиране на 18.12, неделя, 10:00 часа, ИМИ, 164, моля изпратете заявка по е-мейла на nkirov<at>nbu.bg до четвъртък! Вижте списъка на участниците тук.
За участие в състезанието по програмиране на 15.01, неделя, 10:00 часа, ИМИ, 164, моля изпратете заявка по е-мейла на nkirov<at>nbu.bg до четвъртък! Вижте списъка на участниците тук

Оценките в системата на НБУ (Е-student) означават следното:
Т1 (текуща оценка 1) - от колона "т.к." на таблицата на сайта на курса
Т2 (текуща оценка 2) - от резултатите на теста (колона "тест")

Окончателната оценка се формира само от сумата на точките - жълтата колона на таблицата на сайта на курса.

Ако някой не е съгласен с крайната си оценка, може да увеличи точките си от "Практика" и/или "тест" и/или "тренинг", но трябва да ми заяви за това до 15.02, за да не пиша оценка в общия протокол.

След сесията оценяването става с индивидуален протокол по същите правила - събират се точки от: "П
рактика", "Тест", "Тренинг", както е описано по-долу.

Второ място, купа  и сребърни медали на XXIІI Републиканска студентска олимпиада по програмиране за НБУ

Анотация
Литература

Учебна програма, график за лекциите, учебни материали

График на състезанията по програмиране на НБУ

Школа Състезателно програмиране

Форми на оценяване:
А. Текущ контрол
Форма Дата Точки
Тренинг
60
Тест
24.01.2012
20
Състезание 1
19.11.2011
20
Състезание 2


                       Общо
100
 
  Б. Семестриален изпит
Форма Точки
Тренинг 60
Тест
20
Практика
20
                       Общо 100

Тренинг
Състезание
Тест
Практика

Списък на студентите за присъствие и текущ контрол

Консултации:
вторник, 12:00-15:00, НБУ, 611-2
четвъртък, 9:30-10:30, НБУ, 611-2
изпратете e-mail: nkirov<at>nbu.bg

Текуща оценка в системата на НБУ се нанася след първите 5 задания със задачи и състезанието, когато максималният брой набрани точки е точно 50. Съответствието между точките и оценките в информационната система на НБУ е следното:
   
Точки  (max 50)
Оценка                                                                                                   
Точки  (max 100)
Оценка    

0-24
2.00
                                          
0-49
2.00


25-27
3.00

50-59
3.00


28-30
3.50

60-75
4.00


30-33
4.00

76-89
5.00


34-37
4.50

90-100
6.00


38-40
5.00

41-44
5.50

45-50
6.00

      Последна промяна на 13 февруари 2012 г. nkirov<at>nbu.bg
home
math