Николай Киров - Преподаване

Програмиране и използване на компютрите I


Анотация и литература
Учебна програма
График за лекции (and slides)
График за упражнения и консултации
[Задочно обучение] Slides 1 Slides 2
Курсови задачи
[Редовно обучение] Първи тест | Втори тест
[Задочно обучение] Тест
Конспект
Точкова система за оценка
Връзки (материали по С++ и ООП)
К. Хорстман, Принципи на програмирането със С++, ИК Софтех, София, 2000.
Back to Преподаване Последна промяна на 3 януари 2001 г.