Николай Киров - Преподаване

Информатика II


Анотация
Учебна програма
Конспект
Преподавател: доц. д-р инж. Васил Смърков -- smarkov@ms.ieee.bg
Back to Преподаване Последна промяна: 26 февруари 2001 г.