Николай Киров - Преподаване

Програмиране и структури от данни: C++

(задочно обучение)

Курсови задачи
Примери към лекции
Тест
Конспект -- Дата за изпит: 13.05.2001 г.
Точкова система за оценка - виж тук
Връзки (материали по С++ и ООП)
Back to Преподаване Последна промяна: 7 май 2001 г.