Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2013/2014 учебна година

CITB303 Структури от данни [2013/2014]


CITB303 - Лекции (Николай Киров)
Петък, 8:00, 111-II
Изпит: 13.02, 8:00, 116-II
   CITB304 - Упражнения (Валентина Иванова)
Четвъртък, 9:40, 311-I

Консултация за теста: 14.11, четвъртък, 13:00, 214-1
Занятие на 11.10.2013 няма да има! Отучване на 19.10, събота, 9:40, 207-1.
Интересно: Bjarne Stroustrup - The Essence of C++: With Examples in C++84, C++98, C++11, and C++14 (September 4, 2013)
Консултация за теста: 19.12, четвъртък, 13:30, на входа на 1-ви корпус
Консултация за теста: 22.01, сряда, 11:30, пред 111-2

Паспорт на курса

Правила за оценяване && подробно представяне на системата на преподаване и оценяване по програмиране

Учебник:Michael Goodrich, Roberto Tamassia, David M. Mount, Data Structures and Algorithms in C++, Wiley, 2004.
[NBU Library: Ч 681.325.3 / G 64, Moodle NBU]
                      Michael Goodrich, Roberto Tamassia, David M. Mount, Data Structures and Algorithms in C++, Wiley, Second edition, 2011.
[Moodle NBU]

Учебна програма, график за лекциите, учебни материали  Списък на студентите: присъствие и текущ контрол 

CITB303 Дата

CITB304 От
До

CITB304 Дата
Първи тест
15.11

Първо домашноПърво контролно

Втори тест
20.12

Второ домашноВторо контролно

Трети тест
23.01

Трето домашноТрето контролно


Windows installer for Ubuntu Desktop

Последно обновление на 23 януари 2014 г.
nkirov<at>nbu.bg github
math