Структури от данни (C++)

Присъствие и резултати на студентите - CITB303Дата:

18
19
25
Тест1
Д1
К1
22
29
6
13
Тест2
Д2
К2
3
Тест3
Д3
К3
*
изпит
Сума

Оценка


Месец:

10
10
10
15.11


11
11
12
12
20.12


1
23.01

Max точки:
-
-
-

10
10
10
-
-
-
-
10
10
10

20
10
10
-

100

(6)

F72868
Александър Николаев Нинов

*
*
*
*


*
*
*
*
*


*
-
-


1
F60356
Велин Димитров Велинов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
-


2
F64161
Веселин Веселинов Смоков
6
+
-
+
9
10
10
+
+
+
+
10
9
10

16
8
10
5

97

(6)
3
F65583
Викторио Евгениев Тошев
-
+
-
-
-
-
-

-
-
-
--
-


4
F25737
Георги Георгиев Бабинов

+
-
+
7
-
-
+
-
-
+
91222
50

(3)
5
F65511
Георги Димитров Димитров
*
+
-
+
10
10
10
+
-
+
-
10
10
10

19
10
10


99

(6)
6
F67133   
Георги Стойков Иванов
*
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
-


7
F57017
Деница Йорданова Симеонова

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
-


8
F41208
Златин Росенов Вълчев
-
+
-
+
7
8
0
+
+
-
-
8
3
10

12
0
5


53

(3)
9
F65480   
Ивайло Николаев Цонев
-
-
+
+
8
10
10
-
-
-
-
-
10
10

-
8
10


64

(4)
10
F64669
Кристиан Хамид Салуми
5
-
-
-
7
-
-
+
-
-
-
--
12


11
F65312
Кръстьо Кръстев Станчев

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
-


12
F64784
Людмил Иванов Методиев

+
-
+
5
10
5
+
+
-
+
6
8
4

10
3
6


36/57

(3)
13
F64966
Мартин Костадинов Василев
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
-


14
F65608
Мартин Кристиан Георгиев

-
-
+
5
-
-
-
-
-
-
-9
14


15
F64037
Митко Владимиров Петров
4
-
+
+
7
9
9
+
+
-
+
9
5
6

5
5
9


65

(4)
16
F65592
Николай Валери Митин
5
+
+
+
8
10
9
+
+
-
+
10
4
9

14
5
9


78

(5)
17
F64608
Николай Евелинов Цонев
4
+
+
+
9
10
9
+
+
-
+
10
5
6

17
5
9


80

(5)
18
F67269
Осита Намди Екех
*
*
*
*
-
-
-
-
-
-
-
--
-


19
F72261
Петър Георгиев Зографски
*
*
*
*
-
-
-
-
-
-
-
--
-


20
F65167
Петър Руменов Рангелов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
-


21
F65246
Преслав Цветомиров Козовски
5
-
+
+
10
10
10
-
-
-
+
9
10
9

15
9
9


91

(6)
22
F65681
Христо Валентинов Цекин
-
+
-
+
4
9
10
-
+
+
+
5
5


826
40

(3)
23
F65104   
Цветомир Николаев Георгиев
*
*
*
-
-
0
-
-
-
-
-
2-
2


24
F2147
Явор Дамянов Дамянов
*
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
03
3

(3)
11
5
12
13
10
10
9
7
3
10
1212

Минчо Пламенов Милев


+