Информационни технологии за представяне с музика, ноти и текст на български народни песни в дигитална библиотека

Научно-изследователски проект, финансиран по договор ДТК 02/54 от 17.12.2009 г. с Фонд „Научни изследвания” на МОН

Т. Джиджев, Народни песни от Тракия
Примери
Конференции и публикации
В. Стоин  Първи етап

Конференции и семинари:
No
Дата
час
място

тема
материали
1
10.01.2012
16:00
ИМИ
Н. Киров
Коледарски песни
notes_koledarski.txt
2
30.01.2012 -
СУ - Огледалната зала Н. Киров, Л. Пейчева Информационни технологии за представяне с музика, ноти и текст на български народни песни в цифрова библиотека Презентация
3
3.04.2012
-
Пловдив
N. Kirov, L. Peycheva Bulgarian folklore songs and their presentation in Europeana
4
3.05.2012

НБУ
Н. Киров Народни песни в Европеана Презентация
5
17-18.05.2012
-
Ljubljana, Slovenia N. Kirov Folklore songs in Europeana Доклад
6
26.04.2013
13:00
НБУ, 303-2
Н. Киров Семинар на департамент "Информатика: „Информационни технологии за кодиране на нотописи на български народни песни и генериране на музикални показалци за капитални сборници“ Презентация
7
21.06.2013
-
-
Н. Киров
Списък на музикалните записи във формат: идентификатор и обявено от записвача име на песен
all_songs_mus_files
8
1.07.2013
-
Вюрцбург, Германия
N. Kirov 9th Annual International Conference on Computer Science and Education in Computer Science, 29-30 June 2013 in Fulda, and 1-2 July 2013 in Wurzburg. "Information Technology for Preserving the Bulgarian Folklore Heritage" Презентация
Доклад
9
1-5.10.2013

София, ИМИ
N. Kirov
N. Kirov,  PRESERVATION AND PRESENTATION OF BULGARIAN FOLKLORE SONG HERITAGE(IL), доклад по покана на HUMBOLDT KOLLEG "Digitization of Heritage in Science", October 1-5, 2013, Sofia, Bulgaria
http://www.wfpdb.org/WS-IMI_2013/

10
20.10.2013

В. Търново
Н. Киров
Представяне на книга: Nikolay Kirov, Todor Dzhidzhev “Folklore songs from Thrace”: Book presentation", Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage - DiPP2013, 18-21.09.2013, Veliko Turnovo.
http://eprints.nbu.bg/1887/

11
26.11.2013
17:00
София, 19-та зала на Етнографския музей

Представяне на книгата: Тодор Джиджев, Народни песни от Тракия

Участници:

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА
  1. Изследване на архитектурните принципи на институционалните и в частност академичните дигитални библиотеки и създаване на модел на дигитална библиотека с българска народна музика.
  2. Развитие и прилагане на информационни технологии за създаване на дигитални библиотеки, инструменти и средства за търсене в конкретна научна област.
  3. Създаване на технологична среда за дигитализация на нотни текстове, специално адаптирана за български народни песни. Създаване на модел на хетерогенна база от данни с ноти, текст и музика.
  4. Дигитализиране и съхранение на българско културно наследство, като (по този проект) над 1000 песни ще бъдат дигитализирани и въведени в базата от данни.
  5. Теоретично систематизиране на песните по няколко критерии: технически, имплицитномузикални, имплицитнотекстуални, статистически, жанрови, културни и пр.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА
Колектив за изпълнене на проекта:
Доц. д-р Николай Киров Киров,  НБУ и ИМИ-БАН
    (ръководител, ръководител за ИМИ)
Проф. д.изк. Лозанка Георгиева Пейчева, ИЕФЕМ-БАН
    (научен ръководител, ръководител за ИЕФЕМФ)
Доц. д-р Мария Михайлова Нишева-Павлова, ФМИ-СУ
    (ръководител за ФМИ)
Доц. д-р Павел Илиев Павлов, ФМИ-СУ
Доц.. д-р Константин Звездомиров Рангочев, ИМИ-БАН
Гл. ас. д-р Григор Харалампиев Григоров, ИЕФЕМ-БАН
Гл. ас. д-р Диана Иванова Данова–Дамянова, ИИИ-БАН
    (ръководител за ИИИ)
Гл.ас. Петър Русланов Армянов, ФМИ-СУ
Ас. д-р Радослава Данаилова Горанова, ФМИ-СУ
Гл. ас. д-р Ласко Маринов Ласков, НБУ и ИМИ-БАН
Ас. д-р Стела Янева Атанасова, НБУ
Бак. докторант Александър Борислав Нушев, ИИИ-БАН
Маг. Константин Иванов Панайотов, ИЕФЕМ-БАН
Маг. докторант Мария Иванова Кумичин-Георгиева, ИИИ-БАН

Н. Киров, Технология за писане на ноти на български народни песни (13.03.2011)
Пълнотекстова търсачка: https://folk.magrathea.bg/
Екрани (screenshots):

Отчети за първи етап на договора: Общ отчет, ИМИ-БАН, ИЕФЕМ-БАН, ИИИ-БАН, ФМИ-СУ 
Отчетните документи са предадени във ФНИ на 7.07.2011 г.
Отчет по договора: Общ отчет, ИМИ-БАН, ИЕФЕМ-БАН, ИИИ-БАН, ФМИ-СУ
Отчетните документи са предадени във ФНИ на 5 август 2013 г., Вх. № 0901/3 на ФНИ
Създаден на 26 януари 2010 г. от НКК, обновен на 6 август 2013 г. bg/eng
nkkirov<at>gmail.com
github
math