Информационни технологии за представяне с музика, ноти и текст на български народни песни в дигитална библиотека

Конференции и публикации

Школу по фольклористике и культурной антропологии. Весенняя школа 2010 - Анализ фольклорного текста: прагматика, семантика,морфология,
1–10 мая 2010 года, Москва и Переславль-Залесский, Россия

The Fifth SEEDI International Conference: Digitization of cultural and scientific heritage,
May 19-20, 2010, Sarajevo, BiH

Fourth International Conference: Information Systems & GRID Technologies,
May 28-29, 2010, Sofia, Bulgaria

14th International Conference on Electronic Publishing (ELPUB 2010): Publishing in the networked world: transforming the nature of communication,
June 16-18, 2010, Helsinki, Finland

15th International Conference on Electronic Publishing (ELPUB 2011): Digital Publishing and Mobile Technologies
June 22-24, 2011, Istanbul, Turkey
The 7 Annual International Conference on Computer Science and Education in Computer Science,
July 06-10 2011, Sofia, Bulgaria [pdf]
Digital Preservation and Presentation of Cultural and Scientific Heritage,
11-14 September 2011, Veliko Tarnovo
[pdf X KONFERENCIJA NOVE TEHNOLOGIJE I STANDARDI: DIGITALIZACIJA NACIONALNE BAŠTINE
22-23.09.2011, Matematiˇcki fakultet, Beograd [pdf]

Н. Киров, Технология за писане на ноти на български народни песни (13.03.2011)