Тодор Джиджев, Народни песни от Тракия 
Тодор Джиджев, Народни песни от Тракия, съставители: Лозанка Пейчева, Григор Григоров, редактори: Лозанка Пейчева, Григор Григоров, Николай Киров, Академично издателство "Проф. Марин Дринов", София, 2013, (702 стр., диск)

Проф. д.изк. Тодор Джиджев
Народни песни от Тракия
Българска
Първо издание
Съставители: проф. д.изк. Лозанка Пейчева, гл.ас. д-р Григор Григоров
Редактори: проф. д.изк. Лозанка Пейчева, гл.ас. д-р Григор Григоров, доц. д-р Николай Киров
Рецензенти: проф. д.ф.н. Анатол Анчев, доц. д-р Наталия Рашкова
Художник на корицата: Константин Жеков
Предпечат: доц. д-р Николай Киров
Аудиотрансфер: гл.ас. д-р Диана Данова-Дамянова, Мария Кумичин-Георгиева
Мастеринг на музикалните записи: Александър Нушев
Скенер: гл.ас. д-р Диана Данова-Дамянова, Мария Кумичин-Георгиева

На сайта на издателството.

100 песни  от книгата online!


"Титул и каре" Кратко съдържане Съдържание


ПРЕДГОВОР
РЕДАКТОРСКИ БЕЛЕЖКИ 6
1 Песни 19
    1.1 Обредни песни 19
        1.1.1 Календарни песни 19
            1.1.1.1 Коледарски песни 19
                Из пътя 19
                Пред вратата на къщата 23
                В двора на къщата 24
                На влизане в къщата 27
                В къщата 30
                На излизане от къщата 91
                На моабет 93
                Без уточнена конкретна ситуация на изпълнение 93
            1.1.1.2 На заговезни 97
            1.1.1.3 Лазарски 97
                През „върбяната неделя“ 97
                При обхождане на землището 99
                На събиране на Лазар 99
                По пътя 100
                При влизане в двора на къщата 102
                В двора на къщата 103
                В къщата 103
                На излизане от къщата 124
                У лазарската кума 125
                Лазарска припявка 127
                На Лазарско хоро 127
                Без уточнена конкретна ситуация на изпълнение 131
            1.1.1.4 На Гергьовден 137
                Гергьовденска припявка 139
            1.1.1.5 На пеперуда 139
            1.1.1.6 На ладуване 142
            1.1.1.7 На Eньовден 144
        1.1.2 Семейни песни 145
            1.1.2.1 Сватбарски песни 145
                На годеж 145
                При пресяване на брашното и замесване на обредните хлябове 146
                На печене на хляба 150
                На меденците 151
                При приготвяне на сватбеното знаме (на пряпора, на байряка) 156
                В събота вечер у момини 161
                В събота вечер у момкови 162
                В неделя сутрин, когато отиват за кума 164
                По пътя за булката 165
                Пред момините порти 168
                При посрещане на кума у момини 172
                При прибулване на момата 174
                При прощаване на момата с нейния род 177
                При въвеждане на момата в момковите двори 182
                У момкови, на трапезата 184
                На даряване 185
                При изпращане на кума 185
                В неделя срещу понеделник 187
                В понеделник 188
                Сватбарски припявки 190
                Без уточнена конкретна ситуация на изпълнение 191
    1.2 Трудови песни 192
        1.2.1 На полски труд 192
            1.2.1.1 Жътварски 192
                По всяко време 192
                На разсъмване 194
                Сутрин 195
                На обед 201
                След обед 205
                Между обед и пладнина 206
                По пладне 207
                След ставане от сън 212
                Следобед (надвечер, по икиндия) 213
                На залез (по мръкнало) 221
                На връщане от нивата 226
                Жътварски припявки 229
                Без уточнена конкретна ситуация на изпълнение 231
                На харман 233
            1.2.1.2 На гюл 237
        1.2.2 Пастирски 238
            1.2.2.1 Овчарски 238
            1.2.2.2 Воловарски 240
        1.2.3 Седенкарски песни 240
            1.2.3.1 На межия 240
                На тютюн 243
            1.2.3.2 На попрелки 243
                На летни попрелки 249
            1.2.3.3 На седянка 253
                При известяване на седянката 253
                При сбиране на седянката 253
                При разтуряне на седянката 258
                На седенки на открито 260
                На седенки по Гергьовден 262
                На летни седенки 263
                На зимни седенки 269
                Седенкарски припявки 272
                Без уточнена конкретна ситуация на изпълнение 273
                Под градско влияние 293
1.3 Празнични песни 295
       1.3.1 На хоро 295
           1.3.1.1 На календарни обредни хора 295
                На коледарски хора 295
                На хора от Ивановден до Сирница 299
                На хора по „Джумаловден“ 299
                На хора „по заговелки“ 300
                На хора „по Свето Четиридесет“ 302
                На Лазарски хора 303
                На Великденски хора 304
                На Георгьовденски хора 336
                На бране на гюл 340
                На Димитровденски хора 341
            1.3.1.2 На семейни обредни хора 341
                На хора на сватба 341
            1.3.1.3 На календарни необредни хора 394
                На зимни хора 394
                На пролетни хора 399
                На летни хора 406
                На есенни хора 413
                На хора по сборове 418
            1.3.1.4 На хора при други ситуации 419
                На хоро по всяко време 419
                На хора на мегдана 432
                На вечерни хора 454
                На гости 459
                В компания 460
                На баня 461
                На кавали 462
                Други (по структурни белези: право хоро, „на ръце“ повръщаница, мъдр`ото, пайдушко, на гръцката игра и пр.) 468
                Хумористични 481
                Хороводни припявки 483
                Без уточнена конкретна ситуация на изпълнение 484
        1.3.2 На трапеза 536
    1.4 Други 608
        1.4.1 Градски 608
        1.4.2 Инструментални мелодии 610
2 Приложения и показалци 613
    2.1 Общ пътеводител по функционалните цикли 613
    2.2 Азбучен показалец на селищата 614
        2.2.1 Селища, в които живеят и/или са родени изпълнителите 614
        2.2.2 Селища, в които са направени записите 616
        2.2.3 Хронология на записите 617
    2.3 Списък на изпълнителите 618
        2.3.1 Списък на изпълнителите с данни за тях 618
        2.3.2 Списък на изпълнените песни от всеки изпълнител 621
    2.4 Музикални показалци 624
        2.4.1 Показалец на песните по тактов размер 624
        2.4.2 Показалец на песните според орнаменталното им съдържание 626
        2.4.3 Показалец на звукоредите по тоново съдържание 628
        2.4.4 Показалец на песните по тонов обем 633
    2.5 Именни показалци 635
         2.5.1 Съществителни нарицателни имена 635
        2.5.2 Имена на хора (антропоними) 658
        2.5.3 Имена на местности (топоними) 664
        2.5.4 Имена на представители на различни народности, конфесии, свои и чужди социални групи (етноними) 667
        2.5.5 Имена на празници (еортоними) 668
        2.5.6 Числа (числителни имена) 669
    2.6 Речник на диалектните думи 670

Диск към книгата:

03-Mar-13  12:54                15 .rvmrc
08-Jul-13  20:41    <DIR>          bin
22-Jul-13  17:26    <DIR>          files
03-Mar-13  12:54               166 Gemfile
03-Mar-13  12:54               713 Gemfile.lock
08-Jul-13  20:41    <DIR>          haml
08-Jul-13  20:41    <DIR>          latex
08-Jul-13  20:43    <DIR>          lib
08-Jul-13  20:42    <DIR>          lilypond
08-Jul-13  20:42    <DIR>          mp3
22-Jul-13  16:59            25,217 notes.pdf
22-Jul-13  16:59            10,934 notes.xlsx
03-Mar-13  12:54             4,515 Rakefile
05-Mar-13  17:13               381 README.md
08-Jul-13  20:42    <DIR>          scan
       
\files
08-Jul-13  20:25           125,730 all_songs_mus.txt
08-Jul-13  20:19           111,014 all_songs_mus.xlsx
22-Jul-13  16:38           357,374 all_songs_mus_book.pdf
06-Jul-13  19:16            30,635 book_append_1.pdf
06-Jul-13  19:18            57,839 book_append_2_1.pdf
06-Jul-13  19:19            38,497 book_append_2_2.pdf
06-Jul-13  19:15            31,176 book_append_2_3.pdf
06-Jul-13  19:21            51,022 book_append_3_1.pdf
06-Jul-13  19:23            55,861 book_append_3_2.pdf
06-Jul-13  19:24            44,532 book_append_4_1.pdf
06-Jul-13  19:25            49,072 book_append_4_2.pdf
06-Jul-13  19:32           322,542 book_append_4_3.pdf
06-Jul-13  19:33            44,851 book_append_4_4.pdf
06-Jul-13  19:34           112,681 book_append_5_1.pdf
06-Jul-13  19:35            73,853 book_append_5_2.pdf
06-Jul-13  19:36            57,646 book_append_5_3.pdf
06-Jul-13  19:37            42,160 book_append_5_4.pdf
06-Jul-13  19:38            36,389 book_append_5_5.pdf
06-Jul-13  19:39            35,664 book_append_5_6.pdf
06-Jul-13  19:40           117,389 book_append_5_7.pdf
06-Jul-13  19:41            59,966 book_append_5_8.pdf
06-Jul-13  19:42            42,015 book_append_5_9.pdf
06-Jul-13  19:43            77,672 book_append_6.pdf
03-Dec-12  12:15         8,296,522 concordance.txt
10-Jul-13  16:31            69,031 disk.pdf
03-Dec-12  12:15           249,205 frequency.txt