Васил Стоин

Предговор на книгата [1] [2]:
Стоин, Васил. 1928. Народни песни от Тимок до Вита. София: Издание на Министерството на Народното просвещение.
Страница 58 от същата книга

Лозанка Пейчева: Сборници с нотирани народни песни от България: ново движение на традициите към дигитални библиотеки

Списък на капиталните сборници; таблица

Марка с лика на Васил Стоин. (link)

Разработени технологии за дигитализация на наследството на Васил Стоин.

Информационни технологии за представяне с музика, ноти и текст на български народни песни в дигитална библиотека

Техническа информация за дигитализация на сборници

1. Замъчи се Божа майкя [01.jpg]

2. Замъчи се Божа майка [02.jpg]

3. Замъчи се Божа майка [03.jpg]

Външни връзки:
Уикипедия

Средно Родопски песни - нотирани от Ангел Букорещлиев, записани от Н. Вранчев и С. Боянов
Сборник за народни умотворения и народопис, кн. 39, 1934 г, част 1
Издава Българската академия на науките в София

Родопски песни - нотирани и записани от Васил Стоин,
Сборник за народни умотворения и народопис, кн. 39, 1934 г, част 2
Издава Българската академия на науките в София

Тодор Тодоров, Васил Стоин. Живот и дело, ИК "БАН ", 2002.
Институт за изследване на изкуствата:
... издаването на някои от тези архиви през 2005 по повод годишнините на фамилия Стоин ...

В Долна баня издадоха диплянка за юбилея на проф. Васил Стоин, 19.11.2010

Над 2 000 самодейци на събора “От Тимок до Вита”, 27.08.2010 [още]

КОЛЕДНИ ПЕСНИ ОТ БУРГАСКО 2008 г. (с изпяване)

"Юбилеен сборник 125 години Васил Стоин, 90 години Елена Стоин", Съюз на българските композитори, С., 2005, 112 стр.
Съдържа доклади от юбилейна научна сесия, посветена на сем. Стоин.
Автори: Лозанка Пейчева и Венцислав Димов, Веселка Тончева, Лидия Литова, Любен Ботушаров, Михаил Букурещлиев и др.

Специален брой на сп. "Българско музикознание", Институт за изкуствознание-БАН, 2005, 116 стр. "125 години от рождението на Васил Стоин".
Съдържа опис на непубликувани материали от Източна Горна Тракия, съхранявани в Музикалнофолклорния архив на Институт за изкуствознание-БАН
Автори и съставители: Маргарита Попова и Иванка Влаева.

Юбилеен каталог "125 години Васил Стоин, 90 години Елена Стоин", С., 2005, 87 стр.
Съдържа избрани архивни материали - снимки, сканирани теренни бележки, нотограми, дешифрами и др.

Васил Стоин в моето родно село Лик.


Създадена на 12 юли 2011 г., последно обновяване: 15 април 2014 г., НКК