Николай Киров

Професионални интереси

Преподаване и студентски състезания по програмиране

[2021] Републиканска студентска олимпиада по програмиране (РСОП)

[2020] Състезателно програмиране, Научен електронен архив на НБУ, http://eprints.nbu.bg/4215/

[2019] Тестове за оценка на знанията по програмиране, Научен електронен архив на НБУ, http://eprints.nbu.bg/4091/

[2016] The Bulgarian Collegiate Programming Contest, 12th ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER SCIENCE AND EDUCATION IN COMPUTER SCIENCE, July 1 to July 2, 2016, in Fulda, and July 3 to July 4 in Nurnberg, Germany.

[2015]  Републиканската студентска олимпиада по програмиране (история), Национална конференция по информатика, посветена на 80-годишнината от рождението на проф. Петър Бърнев, 12-13 ноември 2015, София, България.
[2015] Test system and software for evaluation the students knowledge in programming, Sixth International Conference FMNS-2015, 10-14.06.2015, Blagoevgrad, Mini-conference "Inquiry-Based Approach in Higher Education in Mathematics and Informatics".
[2015] Републиканската студентска олимпиада по програмиране и представянето на отборите на НБУ, семинар на департамент "Информатика", 22.05, 14.40, 703-2.

[2014] A test system for checking and evaluation the students' programming knowledge, 10th ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER SCIENCE AND EDUCATION IN COMPUTER SCIENCE 2014 (CSECS 2014), 4-7 July 2014 in Albena, Bulgaria.
[2014] Тестова система за проверка на знания по програмиране, семинар на департамент "Информатика" - 12.05, 13:00, 703-2.

[2013] Nikolay Kirov, A System for Assessing the Knowledge and Skills of Students in Computer Programming, 9th ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER SCIENCE AND EDUCATION IN COMPUTER SCIENCE 29 June - 2 July 2013, Fulda/Würzburg, Germany. [pdf]

[2008] P. Assenova, N. Kirov, An Approach to a Bachelor program on Network Technologies, Mathematics and Education in Mathematics, 2008, 253-260.

[2007] N. Kirov, P. Assenova, Student's Itineraries Through Bachelor Degree Programs in NBU, Proceedings of the Third International Workshop "Computer Science and Education", June 9-11, 2007, Borovetz-Sofia, Bulgaria, 57-66. [pdf]
Н. Киров, Сборник от учебни материали по Програмиране и структури от данни, Деметра, София, 2004. [online]
Н. Киров, Сборник от учебни материали по Въведение в програмирането, Деметра, София, 2003. [online]
Н. Киров, Преподаването по програмиране във висшите училища, Математика и математическо образование, 2001. [online]
Г. Христов, В. Кючукова, Р. Калтинска, З. Карамитева, А. Дончев, Й. Митев, П. Миланов, Н. Киров, О. Кунчев, Ръководство за решаване на задачи по математическо оптимиране, Унив. изд. "Кл. Охридски", София, 1989, 247-261.

Дигитални библиотеки

[2012] Bulgarian folklore songs and their presentation in Europeana, N. Kirov, L. Peycheva, Международна конференция „Европеана и българските институции", Пловдив, 3-4.04.2012 г.
[2012] Информационни технологии за представяне с музика, ноти и текст на български народни песни в цифрова библиотека (презентация), Н. Киров, Л. Пейчева, "Европеана - мисията възможна (Да направим българското културно наследство достъпно за целия свят!)", 30.01.2012, Огледалната зала в Ректората на Софийски университет „Климент Охридски”, Ontotext, Sofia.

[2011] Академичните библиотеки и архиви за научни данни: астрономия и фолклористика (доклад), Н. Киров, X-та НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ «БИБЛИОТЕКИ – ЧЕТЕНЕ –КОМУНИКАЦИИ»,
17-18 ноември 2011 г., Велико Търново, РНБ „П. Р. Славейков”, „Дигиталните колекции и способите за достъп до потребителите”.
[2011] Е-архиви: астрономически фотографски плаки и български народни песни (доклад), Н. Киров, Семинар "Добри библиотечни практики", "Е-АРХИВИ ЗА Е-НАУКА", 24.10.2011 г. (понеделник), Нов български университет, Библиотека, ул. “Монтевидео” № 21, гр. София.

Музикален фолклор (FOLK)

[2017] Nikolay Kirov, Information Technology for Preserving the Bulgarian Folklore Heritage, XXVI International Festival of Ethnological Film, Round Table: NEW TECHNOLOGIES AND INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE, 12 October 2017, Ethnographic Museum in Belgrade.

[2013] Тодор Джиджев, Народни песни от Тракия, съставители: Лозанка Пейчева, Григор Григоров, редактори: Лозанка Пейчева, Григор Григоров, Николай Киров, Академично издателство "Проф. Марин Дринов", София, 2013, (702 стр., диск) [html]
[2013] Nikolay Kirov, Information Technology for Preserving the Bulgarian Folklore Heritage, 9th ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER SCIENCE AND EDUCATION IN COMPUTER SCIENCE 29 June - 2 July 2013, Fulda/Würzburg, Germany. [pdf]
[2013] Н. Киров,  Информационни технологии за кодиране на нотописи на български народни песни и генериране на музикални показалци за капитални сборници, Семинар на департамент "Информатика", 26 април 2013, 13:00, 303 II. [html]

[2012] K. Kirov, N. Kirov, Folklore Songs Digital Library and Keyword-based Search Engine, Serdica Journal of Computing, 6 ( 3), (2012), 163-174. [pdf]
[2012]  Folklore songs in Europeana, N. Kirov, 7th SEEDI Conference, Ljubljana, Slovenia, 17-18 May 2012.
[2012] Народни песни в Европеана, Н. Киров, Семинар на департамент Информатика, НБУ, 3.05.2012 г.

[2010] Digitization of Bulgarian folk songs with music, notes and text, The Fifth SEEDI International Conference: Digitization of cultural and scientific heritage, May 19-20, 2010, Sarajevo, BiH
[2010] Information Technologies for Presentation of Bulgarian Folk Songs with Music, Notes and Text in a Digital Library, Lozanka Peycheva, Nikolay Kirov, Maria Nisheva-PavlovaFourth International Conference: Information Systems & GRID Technologies, 28-29 May 2010, Sofia, Bulgaria.

[2009] Информационни технологии за представяне с музика, ноти и текст на български народни песни в дигитална библиотека
, научноизследователски проект в конкурс „НАСЪРЧАВАНЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ”  („ТЕМАТИЧЕН КОНКУРС”) – 2009 [програма]
[2009] Дигитализация на нотни записи с българска народна музика, Н. Киров, Л. Пейчева, проект 25.01.2009 (Lilypond)

[2004] Kirov, N.,  Problems and Achievements in the Digitalization of Bulgarian Folklore Music,  (Proc. Int. Congress MASSEE'2003, September 15-21, 2003, Borovets, Bulgaria), Review of the National Center for Digitization, 4 (2004), 78–83 [pdf]

[2003] Проблеми и достижения при дигитализацията на българска народна музика [en], доклад на International Congress MASSEE'2003, 15-21 септември, 2003, Боровец (на български / английски).

Астрономия и Астроинформатика

[2018] Nikolay Kirov, Milcho Tsvetkov, New capabilities of the software to support digitization of astronomical photographic plates, XI Serbian-Bulgarian Astronomical Conference (XI SBAC) May 14-18, 2018, Belogradchik, Bulgaria

[2016] Nikolay Kirov, Milcho Tsvetkov, Katya Tsvetkova, Astroinformatics in Bulgaria, BigSkyEarth Conference - Education in Big Data Era Sorrento, Italy, October 24-25, 2016.
[2016] Atanas Radenski, Todor Gurov, Kalinka Kaloyanova, Nikolay Kirov, Maria Nisheva, Peter Stanchev, Eugenia Stoimenova, Big Data Techniques, Systems, Applications, and Platforms: Case Studies from Academia, FEDERATED CONFERENCE ON COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS, Gdansk, Poland, 11-14 September, 2016.
[2016] A. Radenski , K. Kaloyanova, N. Kirov, M. Nisheva, Peter Stanchev, and E. Stoimenova. Big Data Platforms, Techniques, Systems and Applications: Experience from Academia, Eight Conference of the Euro-American Consortium for Promoting the Application of Mathematics in Technical and Natural Sciences (AMITANS2016), Albena, Bulgaria, June 22-27, 2016.
[2016] Katya Tsvetkova, M. Tsvetkov, N. Kirov, D. Kalaglarsky, H. Edelmann, U. Heber: On some bamberg wide-field plate catalogues recently incorporated into WFPDB, X Serbian-Bulgarian Astronomical Conference (X SBAC) May 30 - June 3, 2016, Belgrade, Serbia.
]2016] N. Kirov, M. Tsvetkov and K. Tsvetkova: SOFTWARE TOOL FOR TIME CONVERSION IN THE WFPDB, X Serbian-Bulgarian Astronomical Conference (X SBAC) May 30 - June 3, 2016, Belgrade, Serbia.
[2016] Milcho Tsvetkov, Katya Tsvetkova, Nikolay Kirov, Damyan Kalaglarsky, Wide-Field Plate Database Field Plate Database in a context of the development of in a context of the development of the Astroinformatics the Astroinformatics, International workshop on scientific use, digitization and preserving astronomical photographic records, Prague 14-18 March 2016, Vila Lanna.

[2015] М. Цветков, К. Цветкова, О. Кунчев, Н. Киров, Д. Калагларски, Р. Богдановски, "Последни достижения на Астроинформатиката в създаване на базата от данни за дигитализирани широкоформатни астрономически изображения", ИМИ-БАН, Отчетна сесия на секция "Изследване на операциите, вероятности и статистика", сряда, 23.12.2015, 12:15-12:30, зала 403
[2015] Форум "Събиране, съхранение, обработка и визуализация на големи данни",  Водещ: Атанас Раденски,  Панелисти: Тодор Гюров, Калинка Калоянова, Николай Киров, Мария Нишева, Петър Станчев, Евгения Стоименова, в рамките на Национална конференция по информатика, посветена на 80-годишнината от рождението на проф. Петър Бърнев, 12-13 ноември 2015, София, България
[2015] Н. Киров, COST акция TD1403 - Ера на големи данни за небето и за наблюдение на Земята (BIG-SKY-EARTH)
НБУ, 23.01. 2015 г, 13:00 часа, зала 702, II корпус

[2014] N. Kirov, M. Tsvetkov, K. Tsvetkova, WIDE-FIELD PLATE DATABASE: Software for Time and Coordinates Conversions, IX BULGARIAN-SERBIAN ASTRONOMICAL CONFERENCE: ASTROINFORMATICS, 2-4 JULY, 2014, SOFIA, BULGARIA

[2013] K. Tsvetkova, M. Tsvetkov, N. Kirov, D. Kalaglarski, The Last Plate Observations with Rozhen Observatory Schmidt Telescope,   Proceedings of the VIII Serbian-Bulgarian Astronomical Conference (VIII SBAC), Leskovac, Serbia, May 8-12, 2012, Editors: M. S. Dimitrijević and M. K. Tsvetkov, Publ. Astron. Soc. “Rudjer Bošković” No 12, 2013, 359-365. [pdf]

[2012] N. Kirov, M. Tsvetkov, K. Tsvetkova, Technology for digitization of astronomical photographic plates, In: Proceedings of the 8th Annual International Conference on Computer Science and Education in Computer Science, 5–8 July 2012, Boston, USA.
[2012] 20 май - 19 юни, Потсдам
[2012] K. Tsvetkova, M. Tsvetkov, N. Kirov, P. Boehm, M. Steinmetz, R. Arlt, H. Enke, R. von Berlepsch, Potsdam Astronomical Photographic Plate Library, Serdica Journal of Computing, 6 (1), (2012), 35-46. [pdf]
[2012] N. Kirov, M. Tsvetkov, K. Tsvetkova, Software Tools for Digitization of Astronomical Photographic Plates, Serdica Journal of Computing, 6 (1), (2012), 67-76. [pdf]
[2012] M. Tsvetkov, K. Tsvetkova, N. Kirov, Technology for scanning of astronomical photographic plates, Serdica Journal of Computing, 6 (1), (2012), 77-88. [pdf]
[2012] DATA REDUCTION PIPELINE FOR DIGITIZATION OF ASTRONOMICAL PHOTOGRAPHIC PLATES. II. PLATE DIGITIZATION SOFTWARE AND FITS FORMAT REQUIREMENTS, N. Kirov, M. Tsvetkov, K. Tsvetkova, VIII Serbian-Bulgarian Astronomical Conference, May 9-12, 2012, Leskovac, Serbia.
[2012] N. Kirov, M. Tsvetkov, K. Tsvetkova, D. Kalaglarsky, BRASHEAR PLATE CATALOGUES IN THE WIDE-FIELD PLATE DATABASE, In: Proceedings of the VII Bulgarian-Serbian Astronomical Conference (VII BSAC), Chepelare, Bulgaria, June 1-4, 2010, Editors: M. K. Tsvetkov, M. S. Dimitrijević, K. Tsvetkova, O. Kounchev, Ž. Mijajlović, Publ. Astron. Soc. “Rudjer Bošković” No 11, 2012, 147-152.
[2012] 26-31 март, Букурещ

[2011] Среща  с министъра на образованието, младежта и науката на 28.10.2011 г. в ИМИ (5 мин. представяне на проекта)
[2011]  Digitization of Astronomical Photographic Plates (presentation, my part), M. Tsvetkov, K. Tsvetkova, N. Kirov, 20.10.2011,  Konkoly Observatory, Budapest,
[2011]  Standards and Software Tools for Digitization of Astronomical Photographic Plates (my presentation), N. Kirov, K. Tsvetkova, M. Tsvetkov, 10th CONFERENCE "NEW TECHNOLOGIES AND STANDARDS: NATIONAL HERITAGE DIGITIZATION" (National conference with international participation), Faculty of Mathematics, Belgrade, Serbia, 16, Studentski trg str. 22-23 September 2011.
[2011] Software tools for digitization of astronomical photographic plates (my presentation), N. Kirov, K. Tsvetkova, M. Tsvetkov; 
Workshop Astroinformatics, ABSTRACTS; Изложба Астроинформатика, организатори: О. Кунчев, Н. Киров, М. Цветков, К. Цветкова (снимки); International Conference Digital Preservation and Presentation of Cultural and Scientific Heritage - DIPP2011, 11-14 September 2011, Veliko Tarnovo, Bulgaria.
[2011] 6 юни - 6 юли, Potsdam
[2011] 6-7 май, Bamberg

[2010] 30 август - 30 септември, Potsdam
[2010] N. Kirov, O. Kounchev, M. Tsvetkov, Astroinformatics: Image Processing and Analysis of Digitized Astronomical Data with WEB-based Ikplementation, Proceedings of the 6th Annual International Conference on Computer Science and Education in Computer Science, 26-27 June 2010 in Fulda and 28-29 June 2010 in Munich, Germany, [pdf]
[2010] BRASHEAR PLATE CATALOGUES IN THE WFPDB, Nikolai Kirov, Milcho Tsvetkov, Katya Tsvetkova, Damyan Kalaglarski, VIIth Bulgarian-Serbian Astronomical Conference (VII BSAC): 1- 4 June, 2010, Chepelare, Bulgaria.
[2010]  Astroinformatics and digitization of astronomical heritage, The fifth SEEDI International Conference: Digitization of cultural and scientific heritage, May 19-20, 2010, Sarajevo, BiH; N. Kirov, Astroinformatics and Digitization of Astronomical Heritage, Review of the National Center for Digitization, 19 (2011), 7-10. [pdf]

[2009] СЕМИНАР - "Астроинформатика: Синтез между астрономическото изобразяване и информационните и комуникационни технологии", Семинар на департамент Информатика, НБУ, 20.11.2009 г., 16.20 часа, корпус 1 - зала 305.
[2009] O. Kounchev, M. Tsvetkov, D. Dimov, Ya. Chapanov, N. Kirov, K. Tsvetkova, D. Kalaglarski, S. Christov, E. Kelevedjiev, A. Borisova, J. Goranova, G. Borisov, R. Bogdanovski, Al. Kolev, O. Stanchev, Al. Marinov, N. Zlateva, L. Laskov, G. Marinov, Astroinformatics: A Synthesis between Astronomical Imaging and Information & Communication Technologies, In: Modern Trends in Mathematics and Physics ed. S.S. Tinchev, Heron Press, Sofia, 2009, 60-69.
[2009] N. Kirov, M. Tsvetkov, Direct access to digitized logbooks of astronomical Wide-Field Plate Collections, MASSEE International Congress on Mathematics MICOM'2009, Workshop Astroinformatics: Computer Science and Mathematical Methods in Astronomy, Ohrid, September 16-20, 2009

[1991] N. Kirov, A. Antov, V. Genkov, A Software System for Reduction and Visualization of Astronomical Photoelectric Data, Compt. rend. Acad. bulg. Sci. 44, No 11, (1991) 5-8. [DVI | Software]
[1991] A. Antov, V. Genkov, R. Konstantinova-Antova, N. Kirov, Simultaneous Photoelectric Observations of AD Leonis, Commission 27 of the I.A.U., Information Bulletin on Variable Stars, Budapest, 1991, 3577.

Оптимизация на водни ресурси

[2010] Mathematical Methods and Tools in Water Resources Management Including Some Environmental Problems, K. Nikolova, N. Kirov, I. Ilcheva, Mathematics in Industry Conference, 11-14 July 2010, Sofia, Bulgaria.

[1996] К. Николова, Н. Киров,  Многокритериален подход при разпределение на водните ресурси, Водни проблеми 28, (1996), 21-28 [ps].
[1993] К. Николова, Н. Киров, Метод за оценка на компромисните решения чрез заместваща функция на ценността, Водни проблеми 27, (1993), 49-56 [ps].

Търсене в сканирани текстови документи

[2009] A. Andreev, N. Kirov, Word Image Matching Based on Hausdorff Distances, Proc. 10th International Conference on Document Analysis and Recognition (2009), 396-400 [pdf]
[2009] A. Andreev, N. Kirov, Hausdorff distances for searching in binary text images, Serdica Journal of Computing, 3 (1), (2009), 23-46. [pdf]

[2008] N. Kirov, A Software Tool for Searching in Binary Text Images, Review of the National Center for Digitization, 13 (2008),  9-16. [pdf]
[2008] A. Andreev, N. Kirov, Text Search in Document Images Based on Hausdorff Distance Measures, Proc. International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTech’08, June 12-13,  2008, Technical University - Gabrovo, Bulgaria [pdf]
[2008] N. Kirov, Words Retrieval from Text Images, Proceedings of the Fourth International Workshop "Computer Science and Education", June 6-8, 2008, Borovetz-Sofia, Bulgaria, 102-107.
[2008] A. Andreev, N. Kirov, Some Variants of Hausdorff Distance for Word Matching, Review of the National Center for Digitization, 12 (2008),  3-8. [pdf]
[2008] A software tool for searching in binary text images, The Fourth SEEDI Conference Digitization of cultural and scientific heritage, Belgrade, Serbia, June 12-15, 2008.
[2008] Text Search in Document Images Based on Hausdorff Distance Measures, Н. Киров, А. Андреев, International Conference on Computer Systems and Technologies CompSysTech'08, June 13-15, 2008, Gabrovo; вариант за Сараево.
[2008] Words retrieval from text images, IV ANNUAL INTERNATIONAL WORKSHOP ON COMPUTER SCIENCE AND EDUCATION IN COMPUTER SCIENCE, June 6-9, 2008, Borovets.

[2007] Methods for Word Image Matching, Н. Киров, А.. Андреев, презентация на конференцията: The third SEEDI International Conference "Digitization of cultural and scientific heritage", September 13-15, 2007, Cetinje, Montenegro.

[2006] A. Andreev, N. Kirov, Word image matching in Bulgarian historical documents, Review of the National Center for Digitization 8 (2006), 29-35. [pdf].

[2005] Разпознаване на думи в сканирани стари документи, Н. Киров, А. Андреев, доклад на семинар Дигитализация на научното наследство, 25.05.2005, ИМИ, БАН.
[2005] A. Andreev, N. Kirov, Hausdorff Distance and Word Matching, Proceedings of the International Workshop "Computer Science and Education", June 3-5, 2005, Borovetz-Sofia, Bulgaria, 19-28. [pdf]

Бази от данни

[2007] J. Djounova, K. Kirov, N. Kirov, Database Structure for Radiation Incidents and for Treatment of Affected People, Scientific Support for the Decision Making in the Security Sector, Editors: O. Kounchev, R. Willems, V. Shalamanov and Tsv. Tsachev. Edited in: NATO Science for Peace and Security Series - D: Information and Communication  Security, vol. 12, 2007, pp. 138-143.
[2007] Н. Киров, К. Киров, Информационна система: Единен здравен регистър на професионално облъчените лица, Доклад на семинар на департамент Информатика, НБУ, 18.01.2007.
[2006] Jana Djounova, Kiril Kirov, Nikolay Kirov, Database Structure for Radiation Incidents and Treatment of Affected People, Advanced Research Workshop: Scientific Support for the Decision Making in the Security Sector, Velingrad, Bulgaria, October 21-25, 2006.

Числени методи, диференциални уравнения, оптимално управление

[2006] N. Kirov, M. Krastanov, Numerical Solutions of ODEs using Volterra Series, Proceedings of the Second International Workshop "Computer Science and Education", June 4-6, 2006, Borovetz-Sofia, Bulgaria, 105-111. [pdf]
[2005] N. Kirov, M. Krastanov, Volterra Series and Numerical Approximations of ODEs, In: Numerical Analysis and Its Applications,  Zhilin Li, L. Vulkov, J. Waśniewski eds., Lecture Notes in Computer Science 3401, 2005, 337-344.
[2004] N. Kirov, M. Krastanov, Skiba Points for Optimal Investment Strategies, In: Discrete Mathematics and Applications, Sl. Strakov, K. Denecke, eds., 2005, Proc. 7. Intern. Conf. Discrete Math. & Appl., June 17-20, 2004, Blagoevgrad, Bulgaria, 41-48.
[2004] N. Kirov, M. Krastanov, Higher Order Approximations of Affinely Controlled Nonlinear Systems,  In: Large-Scale Scientific Computing, I.
[2003] Оптимално управление - една интересна управляема система [en]
[2001] Н. Киров, Генератори на неравномерни мрежи и решаване на елиптични уравнения по метода на крайните елементи, Сб. 10 години БСУ, (Годишник на БСУ), т.ІІ, Бургас, 2001, 181-182.Dimov, I. Lirkov, S. Margenov, J. Wasniewki, P. Jalamov eds., Springer Lecture Notes in Computer Science 2907,  2004, 230-238. [postscript]
[1994] M. Krastanov, N. Kirov, Dynamic Interactive System for Analysis of Linear Differential Inclusions, In: Modeling Techniques for Uncertain Systems, A. Kurzhanski, V. Veliov, eds., Birkhaeuser, 1994, 123-130. [postscript | DVI+PCX ]
[1991] N. Kirov, M. Krastanov, Dialogue System INCLIN, In: Mathematical Modeling and Scientific Computations (eds. A. Andreev et all) 1991, Proc. Int. Summer School, September 23-28, 1990, Albena, Bulgaria, 1990, 126-129.

Избори

[2006] К. Иванов, Н. Киров,  Н. Янев, Оптимално разпределение на мандатите на партиите за 40. народно събрание по избирателни райони, Математика и математическо образование, 2006, 70-81. [pdf]
Оптимално разпределение на мандатите на партиите за 40. народно събрание по избирателни райони:
[2006] доклад на 35. пролетна конференция на Съюза на математиците в България - 7.04.2006 г. (pdf)
[2005] доклад на отчетна сесия на на секция Изследване на операциите, ИМИ - 27.12.2005 г. (pdf)
[2005] доклад на семинар - 12.07.2005 г. (pdf)
[1998] OSCE - Mission to Bosnia and Herzegovina, Supervisor, Election Supervision Branch, 5-16.09.1998
[1991-2001] Математически колектив "Избори"

Хаотични динамични системи и странни атрактори

[1994] Апроксимация на изпъкнали множества в равнината с многоъгълници [en]
[1993] N. Kirov, Chaotic Attractor Reconstruction and Applications to Variable Stars, Proc. 5-th ESO/ST-ECF Data Analysis Workshop, Garching, 26-27 April, 1993, ed. P.J. Grosbol and R.C.E. de Ruijsscher, ESO Conference and Workshop Proceedings No. 47, 185-190. [postscript | DVI+PCX]
[1993] P. Kenderov, N. Kirov, A Dynamical System Approach to the Polygonal Approximation of Plane Convex Compacts, J. Approx. Theory 74, No 1, (1993) 1-15. [Abstract | postscript | DVI+PCX]
[1993] N. Kirov, T. Parchomenko, Chaotic Attractor Reconstruction and Applications in Astronomy, Institute of Mathematics with Computer Center, Preprint No. 5, July 1993.
[1991] Н. Киров, С. Славова, Т. Пархоменко, Диалоговая система для вычисления размерностей странных аттракторов, Математика и математическо образование, 1991, 300-307.

Моделиране на реални процеси

[1993] В. Ангелов, Н. Киров, Математическо моделиране на топографска карта, Математика и математическо образование, 1993, 126-138.
[1990] Н. Киров, Л. Радулов, Т. Пархоменко, Е. Келеведжиев, Интерактивно компютърно моделиране на електро-преносни мрежи, Математика и математическо образование, 1990, 236-240.
[1989] E. Kelevedzhiev, N. Kirov, Interactive Optimization Software System, In: Numerical Methods of Nonlinear Programming and their Implementations, eds. C. Richter, H. Hollatz, D. Palaschke, Akademie Verlag, 1991, (Math. Res. vol. 60, Proc. Opti-Soft '89, Quedlinburg, July 7-14, 1989), 55-70.
[1989] E. Kelevedzhiev, N. Kirov, Interactive Optimization Systems, IIASA Working Paper 1989, WP-89-007, 1-28.
[1988] Е. Келеведжиев, Н. Киров, Осигуряване на компютърна диалогова система за оптимизация, Математика и математическо образование, 1988, 78-82.
[1977] М. Каменов, Н. Киров, Програма технико-экономических расчетов и оптимизации параметров ЛЭП с учетом условии в НРБ, Труды Научного симпозиума технико-экономических показатели криогенных електропередач, КЦ "Интеркриолаб", София, 1977, 71-90.

Изпъкнали оператори

[1985] N. Kirov, Generic Frechet Differentiability of Convex Operators, Proc. Amer. Math. Soc. 94, (1985) 97-102.
[1983] N. Kirov, Generalized Monotone Mappings and Differentiability of Vector-valued Convex Mappings, Serdica 9, (1983) 263-274.
[1981] N. Kirov, Differentiability of Convex Mappings and Generalized Monotone Mappings, Comp. rend. Acad. bulg. Sci. 34, (1981) 1473-1475.

Последна промяна на 22 октомври 2021 г.