Нов български университет

Департамент "Информатика"COST акция TD1403 - Ера на големи данни за небето и за наблюдение на Земята


23.01. 2015 г., 13:00 часа, зала 702, II корпус

Николай Киров
COST
COST Action

Организация:

Организационни мероприятия:

Научни мероприятия:


TD COST action TD1403
Big Data Era in Sky and Earth Observation (BIG-SKY-EARTH)

Научни области:

Основни параметри:

4 работни групи
— WG1: Optimization of database tools in astro- and geophysics contexts:
this group is focused more on the back-end tools providing support for knowledge extraction from large datasets (database management systems, hardware configurations, heterogeneous environments, location of processing of large users' data-requests, etc).
— WG2: Data mining and machine learning in the petabyte era as frontiers in astronomy and Earth observation:
this group is inclined more toward front-end solutions visible to the users, where often tools used to date fail or are too slow on petabyte datasets.
— WG3: Education of a new generation of experts in knowledge extraction from massive datasets:
this group has the task of identifying critical gaps in the Big Data users' skills, organizing materials needed for training and education of users, and organizing training sessions.
— WG4: Visualization of high dimensional data:
this group explores various aspects of visualization of large datasets under scientific and outreach requirements, promotes the role of visualization in data-mining (visual analytics) and assesses various visualization tools.

Участващи държави: Белгия, България, Великобритания, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Македония, Полша, Португалия, Румъния, Сърбия, Унгария, Франция, Холандия, Хърватия, Чехия (Гърция, Естония, Израел, Малта, Словения)

Мероприятия на TD1403 за 2 години:


Българско участие:

проф. Огнян Кунчев, ИМИ-БАН
доц. Николай Киров, НБУ
доц. Милчо Цветков, ИМИ-БАН

Минали проекти:
Българо-сръбска астрономическа конференция (астроинформатика).
ДО-02-275/2008 Астроинформатика: Обработка и анализ на дигитализирани астрономически данни и уев-базирано приложение,
проф. Огнян Кунчев - ИМИ, БАН
ДО-02-273/2008 База от данни за широкоъгълни фотографични астрономически наблюдения: развитие и достъп чрез Интернет,
доц. Милчо Цветков, Институт по астрономия, БАН
German DFG grant STE: 710/6-1/20.11.2009 - Дигитализация на Каптейн фотографски астрономически плаки в Астрофизически институт на Потсдам,
Милчо Цветков, Катя Цветкова, Николай Киров

База данни за широкоъгълни астрономически фотографични наблюдения (wfpdb.org)

Астрономически фотографски плаки:
Милчо Цветков и Катя Цветкова
1992 г. - създаване на базата

Организация на базата от данни

WFPDB

Каталог на архивите - 499 инструменти: професионални телескопи и камери (фотоапарати) на дадено място.
Индекси - 117 архиви с данни за всяка плака, 640 хиляди плаки.
Сканирани в Европа - над 300 хиляди.
Технолотии и инструменти за въвеждане на архиви.
Технология и инструменти за сканиране и включване в базата от данни.
Големи данни - 1 ГБ на плака - организация на разпределена база от данни, идентификация, транспорт на данни,