Рнститут РїРѕ математика Рё информатика - БАН

Департамент “Рнформатика” - НБУ


Семинар

Дигитализация на научното наследство

25. 05. 2005 Рі., 14:15 часа, РРњР - мултимедийна зала

Разпознаване на думи в сканирани стари документи

Николай Киров, Андрей АндреевРезултати от работа по програма “Мария Кюри” на Европейската комисия – проект “Дигитализация на културно и научно наследство в България”О•.Ољ.О•.О¦.О•. "О”О—ОњОџОљОЎО™О¤ОџОЈ"
im
imA
iit_logo
Institute of Informatics Telecommunications
cil logo

Computational Intelligence Laboratory

topD-SCRIBE project

D-SCRIBE: A System for Digitization and Processing of Greek Manuscripts

aa

Stavros J. Perantonis, Senior Researcher, Head of CIL

Vassilios Gatos

Ioannis Pratikakis

Tomas Konidaris


Постановка на задачата

Търсене в текстови документи

Стандартна технология:
Трудности при прилагане на тази технология за стари документи:


Друг подход за търсене в стари документи:
Хаусдорфова метрика и разпознаване на думи (pdf).