Николай Киров
Преподаване 2020/2021

Школа "Състезателно програмиране"

Организирана от департамент "Информатика"  

Facebook
График за състезания по програмиране на НБУ Студентски състезания по програмиранеNBU Competitive Programming
infO(n)

Първа сбирка на школата ще бъде обявена тук.

За подготовка за състезания - посещавайте курса CSCB324 Състезателно програмиране - I част - сряда, 11:20, 305-2.
(Може да се гледа дистанционно през Мудъл - изпратете ми е-мейл за да ви добавя към курса в Мудъл.)
Курсът може да се посещава от студенти от всички курсове.

 Тренировка за състезанието: https://www.hackerrank.com/nbu-october-2019-programming-contest

Октомврийско състезание по програмиране (дистанционно) на 31.10.2020, събота, 10:00-15:00. Изпратете мейл за участие.
https://www.hackerrank.com/nbu-october-2020-programming-contest


No


Име на участника в състезанието

Hackerrank name

Статус
Брой
решени
задачи
1.
2.Школата 2019/2020
Школата 2018/2019

Школата 2017/2018
Школата 2016/2017
Школата 2015/2016
Школата 2014/2015
Републиканска студентска олимпиада по програмиране (история)
NBU Competitive Programming - Public group

Последни промени на 26 октомври 2020 г. nkkirov<at>gmail.com