Николай Киров
Преподаване

Курсове за 2020/2021 учебна година

Департамент Информатика, Нов български университет

Есенен семестър

Сигнатура
Code
 Име на курса
      Title

Програма
Program
Година
Year
CITB107
Програмиране
Лекции+упражнения
Информационни технологии 1
CITB308
Структури от данни Лекции+упражнения Информационни технологии
2
CSCB324 Състезателно програмиране - I част
Лекции Информатика,  Информационни технологии 2
NETB290
Състезателно програмиране - I част
(Competition programming I)
Лекции Мрежови технологии
(Networking Technologies)
2


Последна промяна на 20 юли 2020 г. E-mail: nkkirov<>gmail.com