Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2020/2021 учебна година

CSCB324 Състезателно програмиране - I част [2020/2021]


Занятия: сряда - 11:20,  305-2

Анотация и литература

Правила за оценяване

Учебна програма, график за лекциите, учебни материали, задачи

Списък на студентите за текущ контрол

Школа "Състезателно програмиране"

Консултации: вторник, 9:30; сряда, 9:30, 712-2


    Последна промяна на 15 октомври 2020 г. nkkirov<>gmail.com