Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2020/2021 учебна година

CITB308 Структури от данни [2020/2021]

Лекции: сряда, 8:00, 111-2 - Н. Киров
Упражнения:  - М. Трайков

(Организирам изпити по CITB107 и CITB205 в петък, 23.10, 13:00, 702-2)

Обща консултация за първи тест - 2.11, понеделник, 13:00 - 14:30 (дистанционно)


Учебник:Michael Goodrich, Roberto Tamassia, David M. Mount, Data Structures and Algorithms in C++, Wiley, 2004.
[Библиотека на НБУ: Ч 681.325.3 / G 64 и Moodlе NBU]                      
Michael Goodrich, Roberto Tamassia, David M. Mount, Data Structures and Algorithms in C++, Wiley, Second edition, 2011. [Moodle NBU]

Правила за оценяване

Учебна програма, график за лекциите, учебни материали

Списък на студентите за текущ контрол

Консултации: вторник, 9:30; сряда, 9:30, 712-2.

Последно обновяване на 26 октомври 2020 г.
nkkirov<>gmail.com