Правила за провеждане на семестриален изпит

(Допълнение към Правила за оценяване)

Семестриален изпит за лекциите по CITB308 Структури от данни ще се проведе на 8 февруари 2021 г. от 13:00 часа (дистанционно).
В случай, че оценката от курса (лекции), дадена тук ви харесва, не четете по-нататък :)

Студентите, които са правили поне 2 теста през семестъра, имат право на текуща крайна оценка от лекции и на 8.02 могат да направят отново един от трите теста: Тест 1,  Тест 2 или Тест 3. Тези студенти трябва да ми изпратят е-мейл до 2 февруари кой номер тест искат да направят. Точките от направения повторно тест се зачитет само ако са повече от точките, получени на същия тест по време на семестъра.

Всички студенти имат право да се явят на финален изпит на 8.02 за получаване на крайна оценка от лекции. Този изпит се състои от Тест 4 и устен изпит. Студентите, които искат да се явят на финален изпит трябва да ми изпратят е-мейл до
2 февруари.  До устен изпит се допускат само студентите, получили поне 25 точки на теста. Крайната оценка от лекции е средно аритметично от оценките на двете части на изпита. Когато студент вече има текуща крайна оценка от лекции и се яви на финален изпит, този изпит се зачита само ако получената оценка е по-висока от текущата му крайна оценка от лекции.

Тест 1,  Тест 2,  Тест 3 или Тест 4 ще се проведат по правилата за тестовете през семестъра. Тестове ще получат само студентите, които предварително са ми изпратили е-мейл за това.
За
текущо оценяване:
Резултатите от
проверката на Тест 1,  Тест 2 или Тест 3 ще се публикуват на 9-ти или 10-ти февруари и тогава ще бъдат оформени и текуща крайна оценка от лекции.
За финален изпит:
Тест 4 се проверява веднага и студентите се уведомяват с е-мейл дали се допускат до устен изпит. Който иска да се яви на устен изпит, обявява това в чата на ВВВ, получава изпитен въпрос и след 10-15 минути отговаря устно на зададени от мен въпроси по получената тема в ВВВ със звук и камера. След устния изпит се оформя
крайна оценка от лекции.