Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2020/2021 учебна година

CSCB325 Състезателно програмиране - II част [2020/2021]


Занятия: четвъртък, 9:40-11:10
Изпит: 25.06, 8:00 (дистанционно)

17 април, 10:00-15:00 Шесто междууниверситетско състезание по програмиране (отменя се)
8 май, 10:00-15:00 XXXIII Републиканска студентска олимпиада по програмиране
(дистанционно, организирана от НБУ)

Анотация и литература

Учебна програма, график за лекциите, учебни материали, задачи

Правила за оценяване, семестриален изпит

Списък на студентите - оценяване

Школа Състезателно програмиране

    Последна промяна на 4 юни 2021 г. nkkirov<>gmail.com