Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2020/2021 учебна година

CSCB325 Състезателно програмиране - II част [2020/2021]


Занятия:

Анотация и литература

Учебна програма, график за лекциите, учебни материали, задачи

Школа Състезателно програмиране

График на състезанията по програмиране на НБУ 

Списък на студентите за присъствие и текущ контрол

Правила за оценяване


    Последна промяна на 17 януари 2021 г. nkkirov<at>gmail.com