XXXIII Републиканска студентска олимпиада по програмиране

(дистанционно, организирана от НБУ)

8 май 2021


Здравейте!
XXXIII Републиканска студентска олимпиада по програмиране ще се проведе на 8 май, събота, от 10 до 15 часа.
Отпада изискването състезателите от един отбор да са заедно на един компютър.
Остават правилата от миналата олимпиада - всеки състезател работи от вкъщи, тримата с една регистрация в системата за проверка на решенията.
Моля до 7.05 да изпратите съставите на отборите (имена, курс, специалност) за участие или да потвърдете регистрираните отбори за отмененото Mеждууниверситетско състезание по програмиране.
В момента се работи по системата за провеждане на олимпиадата и когато сме готови ви изпратя кратко ръководство.

Официален сайт на олимпиадата няма да има - инфо ще намерите тук.

Поздрави и приятни празници!
Николай Киров

Екип:
Проф. Красимир Манев
Доц. Петя Асенова
Доц. Николай Киров
Гл. ас. Методи Трайков


5.05.2021
Това е тренировъчна версия на системата за олимпиадата:
https://contest.olimpiici.com/
с потребител student / student

7.05.2021
Всеки състезател ще получи по е-мейл от ръководителя на отбора парола за влизане в системата https://contest.olimpiici.com/.
Състезанието започва в 10:00 и завършва в 15:00. Тримата състезатели от един отбор работят и едни и същи login и парола, като си разпределят задачите. Ако има изпратени два верни решения, отбелязва се времето на първото вярно. За решена задача към времето на вярното решение се добавят по 20 минути за всяко грешно решение преди вярното.


Участници в XXXIII Републиканска студентска олимпиада по програмиране

Шуменски университет "Еп. Константин Преславски"

Отбор: SHU_ViVin
Валентин Младенов Борисов - IV курс, Компютърна информатика
Ивелина Иванова - III курс, Компютърна информатика
Николай Траянов Иванов - III курс, Компютърна информатика

Отбор:  SHU
Мирослав Миленов Чолаков - I курс, Компютърна информатика
Тонислав Светославов Троев - I курс, Компютърна информатика
Християн Христов - II курс, Компютърна информатика

Ръководители: Бисерка Йовчева и Димитър Добрев

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Отбор: ProStack Overflow
Петър Георгиев Ангелов - III курс, Компютърни науки
Виктор Николаев Терзиев - III курс, Компютърни науки
Иван Ганчев Ганев - III курс, Компютърни науки

Отбор: k.O(n^e)
Александър Станев - IV курс, Компютърни науки
Михаил Михайлов - III курс, Компютърни науки
Николай Цонев - IV курс, Компютърни науки

Ръководител: Милен Петров


Американски университет в България

Отбор: AUBG_0
Lazaron Shyta - IV year, Computer Science
Volodymyr Lapytskiy - IV year, Computer Science
Nikolay Ninov - II year, Computer Science
Ръководител: Владимир Георгиев


Нов български университет

Отбор: NBU_newbies
Николай Колев - I курс, Информатика
Йоанна Шишиньова - I курс, Информатика
Габриела Димчева - I курс, Информатика

Отбор: NBU_IT_1
Симона Николова  - I курс, Информационни технологии
Иван Драголов - I курс, Информационни технологии
Делян Стоичков - I курс, Информационни технологии

Отбор: NBU_VCP
Христос Елефтериу - II курс, Информационни технологии
Пресиян Василев - II курс, Информационни технологии
Виктор Кайцанов - III курс, Информационни технологии

Ръководител: Николай Киров

Русенски университет "Ангел Кънчев"

Отбор: RU_first
Йордан Николаев Ганев - II курс, Софтуерно инженерство
Кристиан Пламенов Спасов - II курс, Софтуерно инженерство
Симеон Симеонов Балтаджиев – II курс, Компютърни системи и технологии

Отбор: RU_second
Цветелина Цветозарова Стефанова - I курс, Компютърни системи и технологии
Петър Ивайлов Мишев - I курс, Софтуерно инженерство
Сезен Нурхан Сахми – II курс, Компютърни науки

Ръководители: Галина Атанасова, Пламенка Христова


Икономически университет - Варна


Oтбор: UEV_1 
Симеон Росенов Симеонов - III курс, Информатика и компютърни науки
Мустафа Мехмедов Льотин -  III курс, Информатика и компютърни науки
Калина Мирославова Иванова - III курс, Мобилни и уеб технологии

Отбор: UEV_2 
Дако Валентинов Димов -  III курс, Информатика и компютърни науки
Георги Димитров Пенчев - III курс, Информатика и компютърни науки
Паола Ясенова Дразова - III курс, Информатика и компютърни науки

Ръководител: Бонимир Пенчев


Университет по библиотекознание и информационни технологии

Отбор: UniBIT_3
Димо Георгиев Щерев - IV курс, Компютърни науки
Георги Стойчев Георгиев - IV курс Компютърни науки
Кристиан Валентинов Златков  - IV курс Компютърни науки
Ръководител: Васил Тотев

Отбор: UniBIT_2
 Радослав Кристиян Манолов - II курс, Информатика и компютърни науки
Анелия Пламенова  Савова - III курс, Компютърни науки
Йордан Славов - II курс, Информатика и компютърни науки
Ръководител: Ива Костадинова

Технически университет - Варна

Отбор: TUV_1
Александър Росенов Георгиев - магистър,  Системи с изкуствен интелект
Даниел Атанасов Атанасов - магистър, Системи с изкуствен интелект
Иван Димитров Яръмов  -  I курс, Софтуерни и интернет технологии

Отбор: TUV_2
Иван  Димитров  Йорданов - III курс, Софтуерни и интернет технологии
Димитър  Валериев  Кръстев - III курс, Софтуерни и интернет технологии
Белин Петров Герджиков - II курс, Софтуерни и интернет технологии

Отбор: TUV_3
Димитър Радославов Линов - IV курс, Софтуерни и интернет технологии
Мустафа Айдънов Мустафов -  I курс, Софтуерни и интернет технологии
Никола Росенов Лазаров - I курс, Софтуерни и интернет технологии

Ръководители: Нели Калчева, Ивелин Ковачев

Бургаски свободен университет

Отбор: BFU_1_RSOP_2021
Мария Даскалова - III курс, Софтуерно инжинерство
Георги Маджаров - III курс, Софтуерно инжинерство
Калоян Тотев - III курс, Софтуерно инжинерство

Отбор: BFU_2_RSOP_2021
Стелиян Добрев, - III курс, Софтуерно инжинерство
Петър Трашлиев - III курс, Софтуерно инжинерство
Светослав Жеков - III курс, Софтуерно инжинерство

Ръководител: Димитър Минчев


1    ProStack Overflow 12               +1562
2    k.O(n^e)                   8              +859
3   AUBG_0                 7                +1737
4    SHU_ViVin             7               +1988
5    SHU                        5                +1797
6    TUV_1                    4                +1118
7    NBU_VCP              3                +700
8    RU_first                  3                +922
9    UEV_2                   2                +544
10    TUV_2                1                 +53
11    NBU_newbies     1                +110
12    UEV_1                1                 +167
13    TUV_3                1                +259
14    RU_second          1               +289
15    UniBIT_3                        0                                                  
15    NBU_IT_1                      0                                                      
15    BFU_2_RSOP_2021      0                                     
15    UniBIT_2                        0                                                   
15    BFU_1_RSOP_2021       0   


1.  Софийски университет "Св. Климент Охридски" 12
2. Американски университет в България 7
3.  Шуменски университет "Еп. Константин Преславски" 7
4.
Технически университет - Варна 4
5. 
Нов български университет 3
6.
Русенски университет "Ангел Кънчев" 3
7. Икономически университет - Варна 2
8. Бургаски свободен университет 0
9. Университет по библиотекознание и информационни технологии 0

Задачите на български
Задачите на английски


Автори на задачите са: 
Пламенка Христова - РУ(H),
Марияна Райкова - НБУ (C),
Красимир Манев - НБУ(A, E и G),
Пано Панов - НБУ и РУ (I),
Методи Трайков - НБУ (F ) и
Николай Киров - НБУ в колаборация с Петър Петров - ПМГ (B, D, J, K и L).

Превод на английски - Владимир Георгиев - АУБ.

Класиране по отбори от системата

Благодарности на Петър Петров (Peter Petrov <peter_pmg@yahoo.com>) за новата система за олимпиадата.

Тестове  за задачи от олимпиадата има тук:
https://www.hackerrank.com/sixth-programming-contest

9.05.2021            nkkirov@gmail.com