Шесто междууниверситетско състезание по програмиране


Mеждууниверситетско състезание по програмиране

по случай 30 години НБУ


 Поради нестабилна работа на системата Хакерранк (напр. не е възможно да се сменя езика за програмиране), състезанието се отменя.

Нов български университет ще организира дистанционното провеждане на XXXIII Републиканска студентска олимпиада по програмиране на 8 май. Ще се използва нова система за проверка на решенията на задачите. Ще се изисква състезателите от един отбор да са заедно (физически) и да работят на един компютър с камера.


Департамент "Информатика " на Нов български университет оранизира Шесто междууниверситетско състезание по програмиране на 17 април 2021 г. от 10:00 до 15:00 часа.

Състезанието ще се проведе със системата HackerRank - https://www.hackerrank.com/sixth-interuniversity-programming-contest

Регистрацията на отборите за участие е до 15 април с e-mail до nkkirov@gmail.com.

Ще се публикува класиране по университети и отборно класиране. Ще бъдат издадени грамоти на победителите и сертификати за участие за всички регистрирани отбори.

При регистрацията на отборите за участие в състезанието ръководителите на отбори изпращат съставите на отборите и имената на отборите в Хакерранк, които трябва да започват с 2-4 главни букви за име на университет, долна черта и избрана от ръководителя наставка. Напр. NBU_1, SU_first, AUB_new_name и т.н.
При поискване, условията на задачите като pdf файл ще бъдат изпратени на състезателите и ръководителите от 9:45 до 10:00 часа в деня на състезанието.

Състезанието е отворено за всички (студенти, ученици и др.) с индивидуално участие и без регистрация.

Организатори:
проф. Красимир Манев
доц. Николай Киров
доц. Петя Асенова
гл. ас. Методи Трайков

Регистрирани отбори

Нов български университет

Отбор: NBU_newbies
Николай Колев - I курс, Информатика
Йоанна Шишиньова - I курс, Информатика
 Габриела Димчева - I курс, Информатика

Отбор: NBU_IT_1
Симона Николова  - I курс, Информационни технологии
Иван Драголов - I курс, Информационни технологии
Делян Стоичков - I курс, Информационни технологии

Отбор: NBU_teamAlpha
Кристина Кръстанова - II курс, Информационни технологии
Кристиян Начев - II курс, Информационни технологии
Ерик Балиов - II курс, Информатика

Отбор: NBU_CHADS_26k
Добромир Стоянов - III курс, Информатика
Кирил Трайков - III курс, Информатика
Георги Къров - IV курс, Информатика

Ръководител: Николай Киров

Шуменски университет "Еп. Константин Преславски"

Отбор: SHU_ViVin
Валентин Младенов Борисов - IV курс, Компютърна информатика
Ивелина Иванова - III курс, Компютърна информатика
Николай Траянов Иванов - III курс, Компютърна информатика

Отбор:  SHU
Мирослав Миленов Чолаков - I курс, Компютърна информатика
Тонислав Светославов Троев - I курс, Компютърна информатика
Християн Христов - II курс, Компютърна информатика

Ръководители: Бисерка Йовчева и Димитър Добрев

Американски университет в България

Отбор: AUBG_0
Lazaron Shyta - IV year, Computer Science
Volodymyr Lapytskiy -
 Nikolay Ninov -
Ръководител: Владимир Георгиев

Университет по библиотекознание и информационни технологии

Отбор: UniBIT_3
Димо Георгиев Щерев - IV курс, Компютърни науки
Георги Стойчев Георгиев - IV курс Компютърни науки
Атанас Силвиов  Христов - IV курс Компютърни науки
Ръководител: Васил Тотев

Отбор: UniBIT_2
Дениз Али Мехмед - III курс, Компютърни науки
Анелия Пламенова  Савова - III курс, Компютърни науки
Йордан Славов - II курс, Информатика и компютърни науки
Ръководител: Ива Костадинова

Русенски университет "Ангел Кънчев"

Отбор: RU_first
Йордан Николаев Ганев - II курс, Софтуерно инженерство
Кристиан Пламенов Спасов - II курс, Софтуерно инженерство
Симеон Симеонов Балтаджиев – II курс, Компютърни системи и технологии

Отбор: RU_second
Цветелина Цветозарова Стефанова - I курс, Компютърни системи и технологии
Петър Ивайлов Мишев - I курс, Софтуерно инженерство
Сезен Нурхан Сахми – II курс, Компютърни науки

Ръководители: Галина Атанасова, Пламенка Христова

Икономически университет - Варна

Oтбор: UEV_1 
Симеон Росенов Симеонов - III курс, Информатика и компютърни науки
Мустафа Мехмедов Льотин -  III курс, Информатика и компютърни науки
Калина Мирославова Иванова - III курс, Мобилни и уеб технологии

Отбор: UEV_2 
Георги Димитров Пенчев - III курс, Информатика и компютърни науки
Паола Ясенова Дразова - III курс, Информатика и компютърни науки
Силви Мирославова Райчева - III курс, Бизнес информационни системи

Ръководител: Бонимир Пенчев

История на състезанието

Междууниверситетско състезание по програмиране по случай 25 години НБУ!
Второ междууниверситетско състезание по програмиране на НБУ
Трето междууниверситетско състезание по програмиране на НБУ
Четвърто междууниверситетско състезание по програмиране на НБУ
Пето междууниверситетско състезание по програмиране


V МСП
VI МСП III МСП II МСП I МСП
1
ФМИ-10
ФМИ-11
ФМИ-9
ФМИ-10
НБУ-10
2
АУБ-7
НБУ-8
НБУ-8
АУБ-7
АУБ-10
3
РУ-5
АУБ-6
БСУ-5
НБУ-6
ФМИ-10
4
НБУ-5
ИУВ-4
РУ-5
РУ-3
РУ-5
5
ИУВ-4

АУБ-3
БС-2
БСУ-5
6
УниБИТ-1

ИУВ-1
ИУВ-1
ИУВ-2
7
ЮЗУ-1


ВТУ-1
ВТУ-1

Последни промени: 14 април 2021 г.