Междууниверситетско състезание по програмиране

по случай 25 години НБУ!РЕЗУЛТАТИ


1. Нов български университет, отбор NBU_1, 10 задачи, 1206 мин

2. Американски университет в България, отбор jskhirtladze, 10 задачи, 1268 мин.

3. Софийски университет "Св. Климент Охридски", отбор action_su4, 10 задачи, време 1895 мин.

4. Русенски университет "Ангел Кънчев", отбор RUtkit, 5 задачи, време 836 мин.

5. Бургаски свободен университет, отбор BFU_2, 5 задачи, време 1086 мин.

6. Икономически университет - Варна, отбор uev_2, 2 задачи, време 551 мин.

7. Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", отбор VTU_1, 0 задачиКласирне на регистрираните за участие отбори:

Име на отбор
Унивирситет
Брой
задачи
Време
1
NBU_1
НБУ
10
1206
2
jskhirtladze
АУБ
10
1268
3
action_su4
СУ
10
1892
4
FMI_3 СУ
8
738
5
NBU_2
НБУ
7
812
6
mettaton
СУ
7
1401
7
NBU_3
НБУ
6
855
8
RUtkit
РУ
5
836
9
BFU_2
БСУ
5
1086
10
BFU_3
БСУ
2
290
11
uev_2
ИУВ
2
551
12
uev_1
ИУВ
1
54
13
BFU_1
БСУ
1
276
14
VTU_1
ВТУ
0
-Уважаеми колеги,

    По случай 25 години Нов български университет организираме Междууниверситетско състезание по програмиране на 26 март 2016 г. Състезанието ще се проведе със системата Hackerank и ще има две форми за участие: в НБУ и дистанционно.
    Правилата за регистрацията и състезанието са от Републиканската студентска олимпиада по програмиране.
    Регистрацията на отборите е до 1 март. Регистрацията за дистанционно участие се удължава до 20 март.

Организационен комитет:
проф. Красимир Манев (kmanev<at>nbu.bg)
доц. Николай Киров (nkirov<at>nbu.bg)
доц. Петя Асенова

Участие в НБУ

26 март, събота
9:00 Откриване: проф. Марин Маринов, зам. ректор по учебната дейност, зала 703 корпус 2
9:20 Настаняване на работните места,  зала 702 корпус 2
10:00 - 15:00 Състезание
15:30 Награждаване и коктейл

Дистанционно участие

26 март, събота
Всички правила за състезанието са описани на сайта на Републиканска студентска олимпиада по програмилане, по-точно на сайта на последната олимпиада - http://bcpc.eu/XXVII/ Разликата с нашето състезание е, че ръководителите на отборите осигуряват компютърна зала с необходимия софтуер (Интернет и компилатори на С/С++ и Java) и отговарят за спазване на правилата по време на състезанието.

Задачите ще бъдат качени на https://www.hackerrank.com/25-years-nbu  където студентите изпращат решенията и получават отговор. Там се вижда и временното класиране. Поради това отборите ще имат и достъп до Интернет.

Всеки отбор трябва да има име (низ на латиница), с което да се регистрира в HackerRank и с което да участва в състезанието!!

При искане, мога да изпратя условията на задачите 1 час преди началото (което е в 10 часа на 26 март), за да се отпечатат и дадат на отборите в 10 часа.


Ще бъдат направени сертификати за участие за всички регистрирани отбори. Ще се публикува и класирането по университети.

Линк към състезанието: https://www.hackerrank.com/25-years-nbu


Участващи отбори в НБУ

Нов български университет

Oтбор: NBU_1
Соня Милева, 3 курс, Мрежови технологии
Валери Цолов, 3 курс, Мрежови технологии
Станислав Иванов, 3 курс, Информатика
ръководител: Николай Киров

Oтбор: NBU_2
Здравко Донев, 2 курс, Мрежови технологии
Владимир Петков, 2 курс, Мрежови технологии
Марио Георгиев, 3 курс, Информационни технологии
ръководител: Велислав Николов

Oтбор: NBU_3
Карина Караабова, 3 курс, Информатика
Самир Мурадов, 3 курс, Информационни технологии
Димитър Зоин, 1 курс, Информационни технологии
ръководител: Велислав Николов

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Oтбор: ActiO(n) [action_su4]
Калоян Дърмонев, 3-ти курс, Софтуерно инженерство
Кристиян Митов, 3-ти курс, Компютърни науки
Пламен Начев, 3-ти курс, Компютърни науки
ръководител: Георги Георгиев

Отбор: MettatO(n) [mettaton]
Андрей Лалев, 1-ви курс, Компютърни науки
Владимир Начев, 1-ви курс, Компютърни науки
Иван Камбуров, 1-ви курс, Компютърни науки
ръководител: Георги Георгиев

Отбор: FMI_3
Марин Шаламанов, 1-ви курс, Компютърни науки
Божин Кацарски, 1-ви курс, Компютърни науки
Владимир Владимиров, 3-ти курс, Компютърни науки
ръководител: Георги Георгиев

Американски университет в България

Отбор: AUBG01 [jskhirtladze]
Джимшер Схиртладзе /Jimsher Skhirtladze/ - sophomore, 2-ри курс, Computer Science
Торнике Гогниашвили /Tornike Gogniashvili/ - senior 4-ти курс, Mathematics, Computer Science
Стефан Иванов /Stefan Ivanov/ -  junior 3-ти курс,  Mathematics, Computer Science
ръководител: Стоян Бонев

Участващи отбори - дистанционно

Икономически университет - Варна

Отбор: uev_1
Катя Първанова, 4 курс, Информатика
Иван Стоянов, 3 курс, Информатика
Светлозар Димитров, 4 курс, Бизнес информационни системи
ръководител Бонимир  Пенчев

Отбор: uev_2
Надя Генева, 2 курс, Информатика
Мерал Мустафова, 2 курс, Информатика
Йордан Йорданов, 2 курс, Информатика
ръководител Бонимир  Пенчев

Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

Отбор: VTU_1
Мария Пашинска - 2 курс, Компютърни науки
Айгюн Салим - 2 курс, Компютърни науки
Борислав Гаджев - 2 курс, Компютърни науки
ръководител Валентин Бакоев

Русенски университет "Ангел Кънчев"

Отбор: RUtkit
Слави Георгиев, Финансова математика, 3 курс      
Павел Стоянов Златаров, КСТ, 4 курс   
Емил Красимиров Емилов, КСТ, 4 курс  
ръководител: Пламенка Христова

Бургаски свободен университет

Отбор: BFU_1
Александра Роганова, 2 курс, Приложна информатика и мултимедия
Венцислав Вълев, 4 курс, Информатика и компютърни науки
Виолета Вантева, 2 курс, Информатика и компютърни науки
ръководител: Димитър Минчев

Отбор: BFU_2
Евгени Иванов, 3 курс, Софтуерно инженерство
Камен Томов, 3 курс, Информатика и компютърни науки
Христо Христов, 3 курс, Софтуерно инженерство
ръководител: Димитър Минчев

Отбор: BFU_3
Антон Абросимов, 2 курс, Информатика и компютърни науки
Георги Финдулов, 4 курс, Информатика и компютърни науки
Иван Батаков, 1 курс, Софтуерно инженерство
ръководител: Димитър Минчев
Последни промени: 26 март 2016 г.