Трето междууниверситетско състезание по програмиране
  на НБУ


Уважаеми колеги,

За трета година Нов български университет оранизира Междууниверситетско състезание по програмиране на 24 март 2018 г. Състезанието ще се проведе със системата Hackerank (https://www.hackerrank.com/third-interuniversity-nbu-programming-contest).
Правилата за регистрацията и за състезанието са от Републиканската студентска олимпиада по програмиране.

Регистрацията на отборите за участие е до 22 март.

Ще бъдат дадени сертификати за участие за всички регистрирани отбори. Ще се публикува класиране по университети и отборно класиране.

Организационен комитет:
проф. Красимир Манев (kmanev<at>nbu.bg)
доц. Николай Киров (nkirov<at>nbu.bg)
доц. Петя Асенова

При регистрацията на отборите да се изпращат и регистрациите в Hackerank, като имената трябва да започват с 2-4 главни букви за име на университет, долна черта и избрана от отбора наставка. Напр. NBU_winners, SU_first, AUB_new_name и т.н.
За участие в състезанието ръководителите на отборите осигуряват компютърна зала с необходимия софтуер - Интернет и компилатори на С/С++ и Java - и отговарят за спазване на правилата по време на състезанието.

Условията на задачите ще бъдат изпратени на ръководителите на отборите 1 час преди началото на състезанието (в 9 часа на 24 март), за да се отпечатат и дадат на отборите в 10 часа.

Състезанието е отворено за всички (студенти, ученици и др.) с индивидуално или отборно участие без регистрация.

Регистрирани отбори

Нов български университет
Oтбор: NBU_2
Здравко Донев, 4 курс, Мрежови технологии
Владимир Петков, 4 курс, Мрежови технологии
Георги Каров, 2 курс, Информатика

Oтбор: NBU_22
Стоян Витанов, 1 курс, Информатика
Радослав Бонев, 1 курс, Информатика
Момчил Борисов, 1 курс, Информатика

Oтбор: NBU_33
Николай Дойчинов, 1 курс, Информационни технологии
Стефан Тодоров, 1 курс, Информационни технологии
Теодор Райков, 1 курс, Информационни технологии

Ръководители на отборите: Красимир Манев, Николай Киров

Икономически университет - Варна
Oтбор: uev_1
Александър Веселинов Петков
Христо Ивелинов Иванов
Ивайло Димитров Димитров

Отбор: uev_2
Йордан Георгиев Йорданов
Иван Емилианов Благойчев
Боряна Николаева Димитрова

Oтбор: uev_31
Даяна Валентинова Кючукова
Йордан Иванов Йорданов
Антон Ивелинов Петров

Oтбор: uev_41
Йоанна Юриева Георгиева
Димитър Аленов Иванов
Тургай Орханов Наджиев

Ръководители на отборите: Латинка Тодоранова, Бонимир Пенчев

Бургаски свободен университет
Oтбор: BFU_1
Виолета Вантева
Георги Дюлгеров
Димитър Райчев
 
Oтбор: BFU_2
Александра Роганова
Антон Абросимов
Даниил Романов

Ръководител на отборите: Димитър Минчев

Софийски университет
Oтбор: FMI_01
Иво Дилов,  Компютърни науки, 2-ри курс
Антон Чернев,  Компютърни науки, 2-ри курс
Даниел Атанасов,  Компютърни науки, 2-ри курс

Oтбор: FMI_02
Александър Станев - Компютърни науки, 1 курс
Михаил Михайлов - Компютърни науки, 1 курс
Николай Цонев - Приложна математика, 1 курс

Oтбор: FMI_04
Камен Вакъвчиев, Информатика, първи курс
Атанас Орманов, Информатика, първи курс
Цветан Енев, Информатика, първи курс

Ръководител на отборите: Георги Георгиев

Русенски университет
Отбор: RU_001
Димитър Валериев Трифонов, КН, 4 курс
Даниел Теодоров Димитров, КН, 4 курс
Преслав Димитров Каранедев, ПОМИ, 4 курс

Отбор: RU_002
Борислав Кошаров, КН, 3 курс
Берк Алямач, КН, 3 курс
Искрен Иванов, КН, 3 курс

Ръководители на отбори: Пламенка Христова, Галина Атанасова

Американски университет в България
Отбор: AUB_121
Volodymyr Lapytskyi
Lazaron Shyta
Andrej Ivanovski

Отбор: AUBG_130
Igor Gutorov
Erdoan Muca
Dastanbek Samatov

Ръководител на отборите:  Владимир Георгиев


Класиране на регистрираните отбори
Място
Отбор
Брой решени задачи
1
FMI_01
9
2
NBU_2
8
3
fmi_02
7
4
BFU_2
5
4
RU_001
5
6
NBU_33
4
6
NBU_22
4
8
aub_121
3
8
RU_002
3
10
uev_1
1
10
uev_31
1
10
AUB_130
1
14
uev_41
0
14
uev_2
0
15
BFU_1
-

Класиране по университети

Университет
Отбор
Брой решени задачи
1
Софийски университет
FMI_01
9
2
Нов български университет
NBU_2 8
3
Бургаски свободен университет BFU_2 5
3
Русенски университет RU_001 5
5
Американски университет
aub_121 3
6
Икономически университет - Варна
uev_1 1


История:

Междууниверситетско състезание по програмиране по случай 25 години НБУ!

Второ междууниверситетско състезание по програмиране на НБУ


Последни промени: 24  март 2018 г.