Второ междууниверситетско състезание по програмиране
  на НБУ


Класиране на участващите университети

1.  Софийски университет "Св. Климент Охридски" - 10 задачи
Отбор: FMI_01
Иво Даниел Дилов - 1-ви курс, Компютърни науки
Даниел Райков Атанасов - 1-ви курс, Компютърни науки
Антон Детелинов Чернев - 1-ви курс, Компютърни науки

2. 
Американски университет в България - 7 задачи
Oтбор: jns140
Джимшер Скхиртладзе    Jimsher Skhirtladze
Емилияно Гирити             Emiljano Gjiriti
Еужен Хасанаж                Euxhene Hasanaj

3. Нов български университет - 6 задачи
Oтбор: NBU_1
Соня Милева, 4 курс, Мрежови технологии
Валери Цолов, 4 курс, Мрежови технологии
Станислав Иванов, 4 курс, Информатика

4.  Русенски университет "Ангел Кънчев" - 3 задачи
Отбор: RU_01
1. Слави Георгиев Георгиев, бакалавър Финансова Математика, 4 курс
2. Димитър Валериев Трифонов, бакалавър Компютърни Науки, 3 курс
3. Даниел Тодоров Димитров, бакалавър Компютърни Науки, 3 курс

5. Бургаски свободен университет - 2 задачи

Oтбор: BFU01
Христо Христов, Софтуерно инженерство, Бакалавър, 4 курс
Камен Томов, Информатика и компютърни науки, Бакалавър, 4 курс
Евгени Иванов, Софтуерно инженерство, Бакалавър, 4 курс

6. Икономически университет - Варна - 2 задачи
Oтбор: uev_1
Александър Веселинов Петков
Христо Ивелинов Иванов
Теодора Тодорова Павлова

7.  Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" - 1 задача
Oтбор: VTU_1
Борислав Петров Гаджев, спец. Компютърни науки, III курс
Мария Руменова Пашинска, спец. Компютърни науки, III курс
Петър Красимиров Неделчев, спец. Компютърни науки, IV курс

 Класиране на отборите: https://www.hackerrank.com/contests/nbu-contest2/leaderboard/1

Уважаеми колеги,

За втора година Нов български университет оранизира Междууниверситетско състезание по програмиране на 1 април 2017 г. Състезанието ще се проведе със системата Hackerank и ще има две форми за участие: в НБУ и дистанционно. Правилата за регистрация и за състезанието са от Републиканската студентска олимпиада по програмиране.

Задачите ще бъдат качени на 

https://www.hackerrank.com/nbu-contest2

където студентите изпращат решенията и получават отговор. Там се вижда и временното класиране.

Всеки отбор трябва да има име, започващо с три букви от името на университета, долна черта и номера на отбора, с което да се регистрира в HackerRank и с което да участва в състезанието!!

Регистрацията на отборите за участие в НБУ е до 15 март, а за дистанционно участие - до 30 март.

Ще бъдат направени сертификати за участие за всички регистрирани отбори. Ще се публикува и класирането по университети.

Организационен комитет:
проф. Красимир Манев (kmanev<at>nbu.bg)
доц. Николай Киров (nkirov<at>nbu.bg)
доц. Петя Асенова
гл. ас. Марияна Райкова
хон. преп. Велислав Николов

Участие в НБУ

1 април, събота
9:00 Откриване - фоайе на I корпус
9:20 Настаняване на работните места - лаб. 311 и 313 на I корпус
10:00 - 15:00 Състезание
15:30 Награждаване

Дистанционно участие

1 април, събота
Всички правила за състезанието са описани на сайта на Републиканска студентска олимпиада по програмилане.  Разликата с дистанционното участие в нашето състезание е, че ръководителите на отборите осигуряват компютърна зала с необходимия софтуер (Интернет и компилатори на С/С++ и Java) и отговарят за спазване на правилата по време на състезанието.

При искане от ръководителите на регистрираните отбори, мога да изпратя условията на задачите 1 час преди началото на състезанието (което е в 10 часа на 1 април), за да се отпечатат и дадат на отборите в 10 часа.

Състезанието е отворено за всички - студенти и ученици - с индивидуално или отборно участие без регистрация.

Участващи отбори в НБУ

Нов български университет

Oтбор: NBU_1
Соня Милева, 4 курс, Мрежови технологии
Валери Цолов, 4 курс, Мрежови технологии
Станислав Иванов, 4 курс, Информатика

Oтбор: vlado240795
Здравко Донев, 3 курс, Мрежови технологии
Владимир Петков, 3 курс, Мрежови технологии
Георги Каров, 1 курс, Информатика

Oтбор: NBU_3_
Димитър Зоин, 2 курс, Информационни технологии
Едуард Славов, 1 курс, Информационни технологии
Николай Танурков, 1 курс, Информационни технологии

Ръководители: Красимир Манев, Велислав Николов, Николай Киров

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Отбор: FMI_01
Иво Даниел Дилов - 1-ви курс, Компютърни науки
Даниел Райков Атанасов - 1-ви курс, Компютърни науки
Антон Детелинов Чернев - 1-ви курс, Компютърни науки

Отбор: FMI_2Karakondjul
Марин Благоев Шаламанов, 2-ри курс, Компютърни науки
Ангел Николов, 4-ти курс, Компютърни науки
Владимир Владимиров, 4-ти курс, Компютърни науки

Отбор: FMI_3mettaton
Андрей Лалев, 2-ри курс, Компютърни науки
Владимир Живков Начев, 2-ри курс, Компютърни науки
Георги Шопов, 4-ти курс, Компютърни науки

Отбор: FMI_4
Божидар Василев - 1-ви курс, Компютърни науки
Цветомир Кайджиев - 1-ви курс, Компютърни науки
Радослав Петков - 1-ви курс, Компютърни науки

Отбор: fmi_5
Георги Светлинов Стоянов, 2 курс, Компютърни науки
Камен Тошков Кънчев, 2 курс, Софтуерно инженерство
Стоян Ефтимов Ефтимов, 4 курс, Компютърни науки

Отбор: FMI6wrong_answer
Николай Денев, 2 курс, Информатика
Даниел Урумов, 2 курс, Информатика
Димитър Башлиев, 2 курс, Информатика

Oтбор: FMI_7action_su4
Калоян Огнянов Дърмонев, 4-ти курс, Софтуерно инженерство
Пламен Живков Начев, 4-ти курс, Компютърни науки
Виктор Радивчев, 3-ри курс, Компютърни науки

Отбор: FMI_8
Божин Ичев Кацарски, 2-ри курс, Компютърни науки
Иван Камбуров, 2-ри курс, Компютърни науки
Антония Няголова, 1-ви курс, Компютърни науки

Ръководител:  Георги Георгиев

Американски университет в България

Oтбор: jns140
Джимшер Скхиртладзе    Jimsher Skhirtladze
Емилияно Гирити             Emiljano Gjiriti
Еужен Хасанаж                Euxhene Hasanaj

Ръководителr: Стоян Бонев, Емил Келеведжиев

Участващи отбори - дистанционно

Икономически университет - Варна
Oтбор: uev_1
Александър Веселинов Петков
Христо Ивелинов Иванов
Теодора Тодорова Павлова

Отбор: uev_2
Михаил Живков Стоянов
Станислав Димчев Диамандиев
Иван Тодоров Стоянов

Oтбор: uev_31
Даяна Валентинова Кючукова
Ивайло Николаев Ялнъзов
Светлана Димова Кибритева

Oтбор: uev_41
Георги Васков Проданов
Георги Иванов Иванов
Девора Ванг Пейджиу

Отбор: uev_5
Свилена Валериева Георгиева
Антон Ивелинов Петров
Ивайло Димитров Димитров

Ръководители:  Латинка Тодоранова, Бонимир Пенчев

Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

Oтбор: VTU_1
Борислав Петров Гаджев, спец. Компютърни науки, III курс
Мария Руменова Пашинска, спец. Компютърни науки, III курс
Петър Красимиров Неделчев, спец. Компютърни науки, IV курс

Oтбор: VTU_2
Давид Боянов Костов, спец. Информатика, II курс
Кирил Кирчев Карагьозов, спец. Информатика, II курс
Ивайло Илков Цветков, спец. Компютърни науки, II курс

Ръководител: Валентин Бакоев

Бургаски свободен университет

Oтбор: BFU01
Христо Христов, Софтуерно инженерство, Бакалавър, 4 курс
Камен Томов, Информатика и компютърни науки, Бакалавър, 4 курс
Евгени Иванов, Софтуерно инженерство, Бакалавър, 4 курс
 
Oтбор: BFU02
Антон Абросимов, Информатика и компютърни науки, Бакалавър, 3 курс
Даниил Романов, Информатика и компютърни науки, Бакалавър, 2 курс
Хасан Хасанов, Софтуерно инженерство, Магистър, 1 курс

Ръководител: Димитър Минчев

Русенски университет "Ангел Кънчев"

Отбор: RU_01
Слави Георгиев Георгиев, бакалавър Финансова Математика, 4 курс
Димитър Валериев Трифонов, бакалавър Компютърни Науки, 3 курс
Даниел Тодоров Димитров, бакалавър Компютърни Науки, 3 курс

Отбор: RU_02
Даниел Пламенов Ангелов, бакалавър Компютърни Науки, 1 курс
Георги Пламенов Дочев, бакалавър Компютърни Науки, 1 курс
Лазар Светлозаров Попов, бакалавър Компютърни Науки, 1 курс

Ръководители: Пламенка Христова, Ивайло Каменаров


История:

Междууниверситетско състезание по програмиране по случай 25 години НБУ!


Последни промени: 1 април 2017 г.