Четвърто междууниверситетско състезание по програмиране
  на НБУ


Уважаеми колеги,

 Нов български университет оранизира Четвърто междууниверситетско състезание по програмиране на 13 април 2019 г. от 10:00 до 15:00 часа. Състезанието ще се проведе дистанционно (отборите са в компютърна зала в собствения си университет) със системата HackerRank -
https://www.hackerrank.com/fourth-interuniversity-nbu-programming-contest.
Правилата за регистрацията и за състезанието са от Републиканската студентска олимпиада по програмиране.

Регистрацията на отборите за участие е до 10 април.
Ще се публикува класиране по университети и отборно класиране. Ще бъдат дадени грамоти на победителите и сертификати за участие за всички регистрирани отбори.
 
Организационен комитет:
проф. Красимир Манев (kmanev<at>nbu.bg)
доц. Николай Киров (nkirov<at>nbu.bg)
доц. Петя Асенова

Състезанието е отворено за всички (студенти, ученици и др.) с индивидуално или отборно участие и без регистрация.

Регистрирани отбори

Нов български университет

Отбор: NBU_1
Ивелина Кръстева, 1 курс, Информатика
Кирил Трайков, 1 курс, Информатика
Добромир Стоянов, 1 курс, Информатика


Класиране на регистрираните отбори

Класиране по университети


История на състезанието:

Междууниверситетско състезание по програмиране по случай 25 години НБУ!

Второ междууниверситетско състезание по програмиране на НБУ

Трето междууниверситетско състезание по програмиране на НБУ


Последни промени: 17 февруари 2019 г.