Четвърто междууниверситетско състезание по програмиране
  на НБУ


Уважаеми колеги,

 Нов български университет оранизира Четвърто междууниверситетско състезание по програмиране на 13 април 2019 г. от 10:00 до 15:00 часа. Състезанието ще се проведе дистанционно (отборите са в компютърна зала в собствения си университет) със системата HackerRank -
https://www.hackerrank.com/fourth-interuniversity-nbu-programming-contest.

Правилата за регистрацията и за състезанието са от Републиканската студентска олимпиада по програмиране.

Регистрацията на отборите за участие е до 10 април.
Ще се публикува класиране по университети и отборно класиране. Ще бъдат дадени грамоти на победителите и сертификати за участие за всички регистрирани отбори.
 
Организационен комитет:
проф. Красимир Манев (kmanev<at>nbu.bg)
доц. Николай Киров (nkirov<at>nbu.bg)
доц. Петя Асенова

Състезанието е отворено за всички (студенти, ученици и др.) с индивидуално или отборно участие и без регистрация.

Регистрирани отбори

Нов български университет

Отбор: nbu_idk
Ивелина Кръстева - 1 курс, Информатика
Кирил Трайков - I курс, Информатика
Добромир Стоянов - I курс, Информатика

Отбор: NBU_2
Здравко Донев - магистър
Огнян Цветков, -III курс, Информатика
Георги Къров - III курс, Информатика

Отбор: NBU_3macs
Стоян Витанов - II курс, Информатика
Радослав Бонев - II курс, Информатика
Дяко Дяков - II курс, Информатика

Отбор: NBU_Bonuses
Мартин Колев - II курс, Информационни технологии
Петър Дудов - II курс, Информационни технологии
Теодор Райков - II курс, Информационни технологии

Ръководители: Красимир Манев, Николай Киров

Американски университет в България

Отбор: AUBG_Semicolon
Euxhen Hasanaj - Year 4, Computer Science, Mathematics
Milos Vukadinovic - Year 1, Computer Science, Mathematics
Batyr Nuryyev - Year 4, Computer Science

Отбор:  setAUBG
 Lazaron Shyta - Year 2, Computer Science
Toni Gashi - Year 2, Computer Science, Mathematics
Stefan Solarski - Year 2, Computer Science, Mathematics

Ръководител: Владимир Георгиев

Софийски университет

Отбор:  SU_FMI_4
Илиян Йорданов - II курс, Компютърни науки
Марин Шаламонов - IV курс, Компютърни науки
Костадин Гаров - II курс, Компютърни науки

Отбор: SU_FMI_3
Петър Ангелов - I курс, Компютърни науки
Виктор Терзиев - I курс, Компютърни науки
Иван  Ганев - I курс, Компютърни науки

Отбор: fmi_02  
Николай Цонев - II курс, Компютърни науки
Александър Станев - II курс, Компютърни науки
Михаил Михайлов - II курс, Компютърни науки

Отбор: SU_FMI1   
Антон Чернев - III курс, Компютърни науки
Даниел Атанасов - IV курс, Компютърни науки
Иво Дилов - IV курс, Компютърни науки

Отбор: su_fmi_5
Димитър Сейков, II курс Софтуерно Инженерство
Ангел Цанков, II курс Информатика
Васил Жухов, II курс Софтуерно Инженерство

Ръководител: Милен Петров

Икономически университет - Варна

Oтбор: uev_1
Александър Веселинов Петков - IV курс, Информатика
Симеон Росенов Симеонов - I курс, Информатика и компютърни науки 
Паола Ясенова Дразова - I курс, Информатика и компютърни науки 

Отбор: uev_2 
Георги Валентинов Ламбев - III курс, Бизнес информационни системи 
Станислав Василев Янков - I курс, Информатика и компютърни науки   
Георги Димитров Пенчев - I курс, Информатика и компютърни науки  

Ръководители: Бонимир Пенчев, Латинка Тодоранова


Класиране на регистрираните отбори

Отбор
Задачи
Време
1.
SU_FMI1
11
815
3.
SU_FMI_3
11
1000
4.
SU_FMI_4
10
1100
5.
fmi_02
9
965
6.
NBU_2
8
740
7.
su_fmi_5
6
631
8.
setAUBG
6
673
9.
AUBG_Semicolon 5
327
10.
NBU_Bonuses 5
418
11.
nbu_idk
5
778
13.
NBU_3macs
4
226
14.
uev_1
4
403
17.
uev_2
2
307

Класиране по университети


Отбор
Задачи
1
Софийски университет SU_FMI1 11
2
Нов български университет NBU_2
8
3
Американски университет в България setAUBG 6
4
Икономически университет - Варна uev_1 4


История на състезанието:

Междууниверситетско състезание по програмиране по случай 25 години НБУ!

Второ междууниверситетско състезание по програмиране на НБУ

Трето междууниверситетско състезание по програмиране на НБУ


Последни промени: 13 април 2019 г.